Lịch công tác tuần 1 năm 2017 (từ 02/01/2017 đến 08/01/2017)


Lịch công tác tuần 1 năm 2017 (từ 02/01/2017 đến 08/01/2017)

Ngày đăng : 05/01/2017

TUẦN 01 THEO NĂM 2017
TUẦN 22 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
02/01

Sáng

Nghỉ Tết dương lịch 2017 (đến hết ngày 02/01/2017)

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
03/01

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp rà soát công tác chuẩn bị Xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Cơ sở.
Thành phần: Ô Hùng (Chủ tịch HĐT), Ô Bình (Chủ tịch CĐ); Ô Lâm, B Vân Anh (Đào tạo); B Thu, B Linh, Ô Hoàng, Ô Nam (TCCB); Ô An (SĐH), Ô Hải (KHCN); B Lê (Khoa KTVT), Ô Lý (Khoa LLCT), B Hoa (Khoa CNTT), B Hương (Khoa CT), Ô Quang Anh (Khoa CK).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

PHT Long

Thứ Tư
04/01

Sáng
8h30

Nội dung: Dự Hội nghị Tổng kết ngành khoa học và công nghệ, phương hướng và nhiệm vụ năm 2017 và giai đoạn đến năm 2020.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Hình thức: Hội nghị trực tuyến với sự tham dự của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

 Lãnh đạo
 Bộ KH và CN

Chiều
13h30

Nội dung: Họp Hội đồng xét duyệt Đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016- 2017(Khối ngành Công nghệ thông tin - Điện tử).
1. Danh sách xét duyệt Đề cương đề tài của giảng viên
2. Danh sách xét duyệt Đề cương đề tài của sinh viê​n
Thành phần: Danh sách Hội đồng xét duyệt Đề cương đề tài NCKH cấp Trường và các chủ nhiệm đề tài có tên trong danh sách.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện.

Chủ tịch
Hội đồng

Chiều
16h00

Nội dung: Ký thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với Tập đoàn Elsamex.
Thành phần: PHT Khiêm, Ô Trinh, Bà Hiền (KHCN), Ô Lâm, Ô Hưng (Khoa Công trình), Ô Lân (Nhóm NCM VL-MĐ).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
05/01

Sáng
7h30

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường.
Thành phần:Ban Giám hiệu, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị ĐBCL, HCQT, ĐT, SĐH, TCCB, KHCN-HTQT, HSSV, TCKT, phòng Thanh tra, Ban XDCB, Thư viện, Y tế; Tổ Thư ký và Tổ Kỹ thuật. Các thành viên Hội đồng tự đánh giá thường trực tại đơn vị.
Danh sách: thành viên Hội đồng tự đánh giá
Danh sách: Ban thư ký
Danh sách: nhóm chuyên trách Hội đồng tự đánh giá

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1 và tầng 3 Nhà H3.

Hiệu trưởng

Sáng
10h00

Nội dung: Khai mạc Đánh giá ngoài chất lượng Trường. (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 3 đầu cầu).
Thành phần: 
- Đầu cầu Hà Nội: Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm; Trưởng các Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường; Các thành viên Hội đồng tự đánh giá; Tổ Thư ký và Tổ Kỹ thuật, Đại diện giảng viên và sinh viên.
- Đầu cầu Vĩnh Phúc và Thái Nguyên: Các thành viên Hội đồng tự đánh giá; Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; Lãnh đạo các bộ môn.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 3 Cơ sở.

Hiệu trưởng

Chiều
13h30

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị ĐBCL, HCQT, ĐT, SĐH, TCCB, KHCN-HTQT, HSSV, TCKT, phòng Thanh tra, Ban XDCB, Thư viện, Y tế; Tổ Thư ký và Tổ Kỹ thuật. Các thành viên Hội đồng tự đánh giá thường trực tại đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1 và tầng 3 Nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều
14h30

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường- Phỏng vấn Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Hội đồng Tự đánh giá.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐT, Lãnh đạo Hội đồng Tự đánh giá. (Danh sách kèm theo)
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Đoàn ĐGN

Chiều
15h40

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường- Phỏng vấn Nhóm 1 và Nhóm 2.
Thành phần:
Nhóm 1: Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn, trung tâm trực thuộc Trường. (Danh sách kèm theo)
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.
Nhóm 2: Giảng viên. (Danh sách kèm theo)
Địa điểm: Phòng 203 Nhà H3.​

Đoàn ĐGN

Thứ Sáu
06/01

Sáng
7h30

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị ĐBCL, HCQT, ĐT, SĐH, TCCB, KHCN-HTQT, HSSV, TCKT, phòng Thanh tra, Ban XDCB, Thư viện, Y tế; Tổ Thư ký và Tổ Kỹ thuật. Các thành viên Hội đồng tự đánh giá thường trực tại đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1 và tầng 3 Nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều
13h45

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường- Phỏng vấn Nhóm 1 và Nhóm 2.
Thành phần:
Nhóm 1: Học viên cao học. (Danh sách kèm theo)
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.
Nhóm 2: Sinh viên đại học chính quy. (Danh sách kèm theo)
Địa điểm: Phòng 203 Nhà H3.​

Đoàn ĐGN

Chiều
15h00

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường- Phỏng vấn Nhóm 1, Nhóm 2 và Nhóm 3.
Thành phần:
Nhóm 1: Chuyên viên, kỹ thuật viên và nhân viên. (Danh sách kèm theo)
Địa điểm: Phòng 203 Nhà H3.​ 
Nhóm 2: Cán bộ đoàn thể.(Danh sách kèm theo)
Địa điểm: Phòng 202 Nhà H3.​
Nhóm 3: Nhà tuyển dụng.(Danh sách kèm theo)
Địa điểm:Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Đoàn ĐGN

Chiều
16h15

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường- Phỏng vấn Nhóm cựu sinh viên.
Thành phần: Nhóm cựu sinh viên. (Danh sách kèm theo) 
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Đoàn ĐGN

Thứ Bảy
07/01

Sáng
6h00

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường tại CSĐT Vĩnh Phúc và Thái Nguyên. (Tổ Thư ký bố trí nhân sự đi cùng Đoàn ĐGN).
Thành phần: 
Nhóm 1 tại Vĩnh Phúc: Hiệu trưởng, Cán bộ chủ chốt CSĐT Vĩnh Phúc; Các thành viên Hội đồng tự đánh giá thuộc CSĐT Vĩnh Phúc.
Nhóm 2 tại Thái Nguyên: PHT Long, Cán bộ chủ chốt CSĐT Thái Nguyên; Các thành viên Hội đồng tự đánh giá thuộc CSĐT Thái Nguyên.
Địa điểm: Phòng họp CSĐT Vĩnh Phúc và CSĐT Thái Nguyên.
Thời gian khởi hành: Lúc 6h00 tại CSĐT Hà Nội.

Đoàn ĐGN

Chiều
13h30

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị ĐBCL, HCQT, ĐT, SĐH, TCCB, KHCN-HTQT, HSSV, TCKT, phòng Thanh tra, Ban XDCB, Thư viện, Y tế; Tổ Thư ký và Tổ Kỹ thuật. Các thành viên Hội đồng tự đánh giá thường trực tại đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1. 

Hiệu trưởng

Chiều
15h30

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường. Đoàn ĐGN thăm cơ sở vật chất của Trường.
Thành phần: 
Nhóm 1 Đoàn ĐGN: Thăm sân bãi, ký túc xá; cơ sở y tế và các cơ sở vật chất khác của Trường . 
Nhóm 2 Đoàn ĐGN: Thăm phòng thực hành, Thư viện/phòng tư liệu của Trường.
Địa điểm: Phòng 203 Nhà H1.​

Đoàn ĐGN

Chủ Nhật
08/01

Sáng
7h30

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường (cả ngày).
Thành phần: Ban Giám hiệu, Tổ Thư ký và Tổ Kỹ thuật; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị ĐBCL, HCQT, ĐT, SĐH, TCCB, KHCN-HTQT, HSSV, TCKT, phòng Thanh tra, Ban XDCB, Thư viện, Y tế; Các thành viên Hội đồng tự đánh giá thường trực tại đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1 và tầng 3 Nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 51 năm 2016 (từ 19/12/2016 đến 25/12/2016)
Lịch công tác tuần 51 năm 2016 (từ 19/12/2016 đến 25/12/2016)

Lịch công tác tuần 51 năm 2016 (từ 19/12/2016 đến 25/12/2016)

Lịch công tác tuần 52 năm 2016 (từ 26/12/2016 đến 01/01/2017)
Lịch công tác tuần 52 năm 2016 (từ 26/12/2016 đến 01/01/2017)

Lịch công tác tuần 52 năm 2016 (từ 26/12/2016 đến 01/01/2017)

Lịch công tác tuần 33 năm 2016 (từ 15/8/2016 đến 21/8/2016)
Lịch công tác tuần 33 năm 2016 (từ 15/8/2016 đến 21/8/2016)

Lịch công tác tuần 33 năm 2016 (từ 15/8/2016 đến 21/8/2016)

Lịch công tác tuần 32 năm 2016 (từ 08/8/2016 đến 14/8/2016)
Lịch công tác tuần 32 năm 2016 (từ 08/8/2016 đến 14/8/2016)

Lịch công tác tuần 32 năm 2016 (từ 08/8/2016 đến 14/8/2016)

Lịch công tác tuần 15 năm 2016 (từ 11/04/2016 đến 17/04/2016)
Lịch công tác tuần 15 năm 2016 (từ 11/04/2016 đến 17/04/2016)

Lịch công tác tuần 15 năm 2016 (từ 11/04/2016 đến 17/04/2016)

Tin tức

KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH...
KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH...

KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thông báo tuyển dụng nhân lực đợt 3 năm 2018 để đào tạo về vận hành, khai thác tuyến...
Thông báo tuyển dụng nhân lực đợt 3 năm 2018 để đào tạo về vận hành, khai thác tuyến...

Thông báo tuyển dụng nhân lực đợt 3 năm 2018 để đào tạo về vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Hạt trưởng trong quản lý, khai thác đường bộ
Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Hạt trưởng trong quản lý, khai thác đường bộ

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Hạt trưởng trong quản lý, khai thác đường bộ

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nghề công nhân vệ sinh môi trường
Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nghề công nhân vệ sinh môi trường

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nghề công nhân vệ sinh môi trường

THÔNG BÁO THỜI GIAN BIỂU VÀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NĂM 2018
THÔNG BÁO THỜI GIAN BIỂU VÀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NĂM 2018

THÔNG BÁO THỜI GIAN BIỂU VÀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NĂM 2018