Lịch công tác tuần 1 năm 2017 (từ 02/01/2017 đến 08/01/2017)


Lịch công tác tuần 1 năm 2017 (từ 02/01/2017 đến 08/01/2017)

05/01/2017

TUẦN 01 THEO NĂM 2017
TUẦN 22 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
02/01

Sáng

Nghỉ Tết dương lịch 2017 (đến hết ngày 02/01/2017)

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
03/01

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp rà soát công tác chuẩn bị Xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Cơ sở.
Thành phần: Ô Hùng (Chủ tịch HĐT), Ô Bình (Chủ tịch CĐ); Ô Lâm, B Vân Anh (Đào tạo); B Thu, B Linh, Ô Hoàng, Ô Nam (TCCB); Ô An (SĐH), Ô Hải (KHCN); B Lê (Khoa KTVT), Ô Lý (Khoa LLCT), B Hoa (Khoa CNTT), B Hương (Khoa CT), Ô Quang Anh (Khoa CK).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

PHT Long

Thứ Tư
04/01

Sáng
8h30

Nội dung: Dự Hội nghị Tổng kết ngành khoa học và công nghệ, phương hướng và nhiệm vụ năm 2017 và giai đoạn đến năm 2020.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Hình thức: Hội nghị trực tuyến với sự tham dự của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

 Lãnh đạo
 Bộ KH và CN

Chiều
13h30

Nội dung: Họp Hội đồng xét duyệt Đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016- 2017(Khối ngành Công nghệ thông tin - Điện tử).
1. Danh sách xét duyệt Đề cương đề tài của giảng viên
2. Danh sách xét duyệt Đề cương đề tài của sinh viê​n
Thành phần: Danh sách Hội đồng xét duyệt Đề cương đề tài NCKH cấp Trường và các chủ nhiệm đề tài có tên trong danh sách.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện.

Chủ tịch
Hội đồng

Chiều
16h00

Nội dung: Ký thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với Tập đoàn Elsamex.
Thành phần: PHT Khiêm, Ô Trinh, Bà Hiền (KHCN), Ô Lâm, Ô Hưng (Khoa Công trình), Ô Lân (Nhóm NCM VL-MĐ).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
05/01

Sáng
7h30

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường.
Thành phần:Ban Giám hiệu, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị ĐBCL, HCQT, ĐT, SĐH, TCCB, KHCN-HTQT, HSSV, TCKT, phòng Thanh tra, Ban XDCB, Thư viện, Y tế; Tổ Thư ký và Tổ Kỹ thuật. Các thành viên Hội đồng tự đánh giá thường trực tại đơn vị.
Danh sách: thành viên Hội đồng tự đánh giá
Danh sách: Ban thư ký
Danh sách: nhóm chuyên trách Hội đồng tự đánh giá

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1 và tầng 3 Nhà H3.

Hiệu trưởng

Sáng
10h00

Nội dung: Khai mạc Đánh giá ngoài chất lượng Trường. (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 3 đầu cầu).
Thành phần: 
- Đầu cầu Hà Nội: Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm; Trưởng các Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường; Các thành viên Hội đồng tự đánh giá; Tổ Thư ký và Tổ Kỹ thuật, Đại diện giảng viên và sinh viên.
- Đầu cầu Vĩnh Phúc và Thái Nguyên: Các thành viên Hội đồng tự đánh giá; Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; Lãnh đạo các bộ môn.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 3 Cơ sở.

Hiệu trưởng

Chiều
13h30

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị ĐBCL, HCQT, ĐT, SĐH, TCCB, KHCN-HTQT, HSSV, TCKT, phòng Thanh tra, Ban XDCB, Thư viện, Y tế; Tổ Thư ký và Tổ Kỹ thuật. Các thành viên Hội đồng tự đánh giá thường trực tại đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1 và tầng 3 Nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều
14h30

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường- Phỏng vấn Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Hội đồng Tự đánh giá.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐT, Lãnh đạo Hội đồng Tự đánh giá. (Danh sách kèm theo)
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Đoàn ĐGN

Chiều
15h40

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường- Phỏng vấn Nhóm 1 và Nhóm 2.
Thành phần:
Nhóm 1: Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn, trung tâm trực thuộc Trường. (Danh sách kèm theo)
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.
Nhóm 2: Giảng viên. (Danh sách kèm theo)
Địa điểm: Phòng 203 Nhà H3.​

Đoàn ĐGN

Thứ Sáu
06/01

Sáng
7h30

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị ĐBCL, HCQT, ĐT, SĐH, TCCB, KHCN-HTQT, HSSV, TCKT, phòng Thanh tra, Ban XDCB, Thư viện, Y tế; Tổ Thư ký và Tổ Kỹ thuật. Các thành viên Hội đồng tự đánh giá thường trực tại đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1 và tầng 3 Nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều
13h45

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường- Phỏng vấn Nhóm 1 và Nhóm 2.
Thành phần:
Nhóm 1: Học viên cao học. (Danh sách kèm theo)
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.
Nhóm 2: Sinh viên đại học chính quy. (Danh sách kèm theo)
Địa điểm: Phòng 203 Nhà H3.​

Đoàn ĐGN

Chiều
15h00

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường- Phỏng vấn Nhóm 1, Nhóm 2 và Nhóm 3.
Thành phần:
Nhóm 1: Chuyên viên, kỹ thuật viên và nhân viên. (Danh sách kèm theo)
Địa điểm: Phòng 203 Nhà H3.​ 
Nhóm 2: Cán bộ đoàn thể.(Danh sách kèm theo)
Địa điểm: Phòng 202 Nhà H3.​
Nhóm 3: Nhà tuyển dụng.(Danh sách kèm theo)
Địa điểm:Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Đoàn ĐGN

Chiều
16h15

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường- Phỏng vấn Nhóm cựu sinh viên.
Thành phần: Nhóm cựu sinh viên. (Danh sách kèm theo) 
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Đoàn ĐGN

Thứ Bảy
07/01

Sáng
6h00

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường tại CSĐT Vĩnh Phúc và Thái Nguyên. (Tổ Thư ký bố trí nhân sự đi cùng Đoàn ĐGN).
Thành phần: 
Nhóm 1 tại Vĩnh Phúc: Hiệu trưởng, Cán bộ chủ chốt CSĐT Vĩnh Phúc; Các thành viên Hội đồng tự đánh giá thuộc CSĐT Vĩnh Phúc.
Nhóm 2 tại Thái Nguyên: PHT Long, Cán bộ chủ chốt CSĐT Thái Nguyên; Các thành viên Hội đồng tự đánh giá thuộc CSĐT Thái Nguyên.
Địa điểm: Phòng họp CSĐT Vĩnh Phúc và CSĐT Thái Nguyên.
Thời gian khởi hành: Lúc 6h00 tại CSĐT Hà Nội.

Đoàn ĐGN

Chiều
13h30

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị ĐBCL, HCQT, ĐT, SĐH, TCCB, KHCN-HTQT, HSSV, TCKT, phòng Thanh tra, Ban XDCB, Thư viện, Y tế; Tổ Thư ký và Tổ Kỹ thuật. Các thành viên Hội đồng tự đánh giá thường trực tại đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1. 

Hiệu trưởng

Chiều
15h30

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường. Đoàn ĐGN thăm cơ sở vật chất của Trường.
Thành phần: 
Nhóm 1 Đoàn ĐGN: Thăm sân bãi, ký túc xá; cơ sở y tế và các cơ sở vật chất khác của Trường . 
Nhóm 2 Đoàn ĐGN: Thăm phòng thực hành, Thư viện/phòng tư liệu của Trường.
Địa điểm: Phòng 203 Nhà H1.​

Đoàn ĐGN

Chủ Nhật
08/01

Sáng
7h30

Nội dung: Đánh giá ngoài chất lượng Trường (cả ngày).
Thành phần: Ban Giám hiệu, Tổ Thư ký và Tổ Kỹ thuật; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị ĐBCL, HCQT, ĐT, SĐH, TCCB, KHCN-HTQT, HSSV, TCKT, phòng Thanh tra, Ban XDCB, Thư viện, Y tế; Các thành viên Hội đồng tự đánh giá thường trực tại đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1 và tầng 3 Nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều