Lịch công tác tuần 32 năm 2016 (từ 08/8/2016 đến 14/8/2016)


Lịch công tác tuần 32 năm 2016 (từ 08/8/2016 đến 14/8/2016)

Ngày đăng : 14/08/2016

TUẦN 32 THEO NĂM 2016
TUẦN
 01 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 08/8/2016 đến ngày 14/8/2016)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
08/8

Sáng
9h00

Nội dung:  Lễ ký Biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Kỹ thuật, ĐH Hiroshima - Nhật Bản.
Thành phần: Ban Giám hiệu (Ô. Đông, Ô. Khiêm), Phòng KHCN (Ô Trinh, B. Hiền), Khoa Công trình (B. Hương, các Trưởng bộ môn, các giảng viên trẻ quan tâm đến học bổng ThS, TS tại Nhật), các sinh viên của Trường có quan tâm. 
Địa điểm:  Phòng họp tầng 3 - H3. 

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Ba
09/8

Sáng    

Chiều

 

 

Thứ Tư
10/8

Sáng

Nội dung: Làm việc tại cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Thành phần: HT. Đông; PHT. Khiêm; Ô. Sơn (Đào tạo); Ô. Trinh (KHCN).

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Năm
11/8

Sáng
8H00

Nội dung: Họp kết luận Kiểm tra việc chấp hành quy định của nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng vốn ngân sách, các nguồn thu khác và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2015.
Thành phần: HT. Đông; PHT. Khiêm; PHT. Long; Ô. Lâm (Đào tạo); Ô. Hùng (Khoa Tại chức); Bà Thu (TCCB); Ô. Ngọc (HCQT); Ô. Trinh (KHCN); Bà Hương (Ban XDCB); Ô. Quang (CTHSSV); Bà Thuỷ, Bà Ánh (TCKT); Ô. Hưng, Ô. Tân (TT Thí nghiệm công trình).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
12/8

Sáng

 

 

Chiều
13h30

Nội dung: Họp Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ 2016. Phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung và báo cáo.
Thành phần: PHT Long, PHT Khiêm, Ô Lâm, Ô Dũng (Đào tạo); Ô Thế Anh (ĐBCL); Ô Trinh (KHCN); Bà Hương (Khoa CT), Bà Lê (Khoa KTVT), Ô Quang Anh (Khoa Cơ khí), Ô. Thanh (Khoa CNTT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
13/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
14/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 51 năm 2016 (từ 19/12/2016 đến 25/12/2016)
Lịch công tác tuần 51 năm 2016 (từ 19/12/2016 đến 25/12/2016)

Lịch công tác tuần 51 năm 2016 (từ 19/12/2016 đến 25/12/2016)

Lịch công tác tuần 52 năm 2016 (từ 26/12/2016 đến 01/01/2017)
Lịch công tác tuần 52 năm 2016 (từ 26/12/2016 đến 01/01/2017)

Lịch công tác tuần 52 năm 2016 (từ 26/12/2016 đến 01/01/2017)

Lịch công tác tuần 1 năm 2017 (từ 02/01/2017 đến 08/01/2017)
Lịch công tác tuần 1 năm 2017 (từ 02/01/2017 đến 08/01/2017)

Lịch công tác tuần 1 năm 2017 (từ 02/01/2017 đến 08/01/2017)

Lịch công tác tuần 33 năm 2016 (từ 15/8/2016 đến 21/8/2016)
Lịch công tác tuần 33 năm 2016 (từ 15/8/2016 đến 21/8/2016)

Lịch công tác tuần 33 năm 2016 (từ 15/8/2016 đến 21/8/2016)

Lịch công tác tuần 15 năm 2016 (từ 11/04/2016 đến 17/04/2016)
Lịch công tác tuần 15 năm 2016 (từ 11/04/2016 đến 17/04/2016)

Lịch công tác tuần 15 năm 2016 (từ 11/04/2016 đến 17/04/2016)

Tin tức

KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH...
KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH...

KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thông báo tuyển dụng nhân lực đợt 3 năm 2018 để đào tạo về vận hành, khai thác tuyến...
Thông báo tuyển dụng nhân lực đợt 3 năm 2018 để đào tạo về vận hành, khai thác tuyến...

Thông báo tuyển dụng nhân lực đợt 3 năm 2018 để đào tạo về vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Hạt trưởng trong quản lý, khai thác đường bộ
Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Hạt trưởng trong quản lý, khai thác đường bộ

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Hạt trưởng trong quản lý, khai thác đường bộ

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nghề công nhân vệ sinh môi trường
Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nghề công nhân vệ sinh môi trường

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nghề công nhân vệ sinh môi trường

THÔNG BÁO THỜI GIAN BIỂU VÀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NĂM 2018
THÔNG BÁO THỜI GIAN BIỂU VÀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NĂM 2018

THÔNG BÁO THỜI GIAN BIỂU VÀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NĂM 2018