Lịch công tác tuần 33 năm 2016 (từ 15/8/2016 đến 21/8/2016)


Lịch công tác tuần 33 năm 2016 (từ 15/8/2016 đến 21/8/2016)

Ngày đăng : 14/08/2016

TUẦN 33 THEO NĂM 2016
TUẦN
 02 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 21/8/2016)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
15/8

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp về Đề án tự chủ tài sản. Phòng HCQT phối hợp cùng Phòng TCKT chuẩn bị nội dung và báo cáo.
Thành phần: PHT Khiêm, Ô Ngọc, Ô Thi, Bà Thủy (TCKT), Ô Dậu, Bà Sơn (VY) .
Địa điểm: PH tầng 2 H1.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
16/8

Sáng
7h30

Nội dung: Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2016 cơ sở đào tạo Hà Nội. Phòng Công tác HSSV chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Chủ tịch HĐ Trường, BGH, trưởng các khoa, trưởng các bộ môn chuyên ngành, trưởng các phòng, ban cơ sở đào tạo Hà Nội.
Địa điểm: Hội trường lớn cơ sở đào tạo Hà Nội.

Hiệu trưởngSáng
7h30
Nội dung: Hội nghị triển khai tuyển chọn đào tạo lao động cho các doanh nghiệp FDI, DDi và nâng chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) về chỉ số đào tạo lao động, giao đoạn 2016-2020.
Thành phần: PHT Khiêm, Ô Sơn (VY).
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc (đường Hai Bà Trưng, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).Lãnh đạo Sở
Lao động-TB&XH

Chiều

 

 

Thứ Tư
17/8

Sáng

 

 

Chiều
16h00

Nội dung: Làm việc với vụ HTQT Bộ GTVT.
Thành phần: HT, PHT Khiêm, Ô Trinh, Ô Khánh (KHCN-HTQT), Trưởng đai diện của EDCF Hàn Quốc.
Địa điểm: PH tầng 2 H1.

Vụ trưởng Vụ HTQT
và Hiệu trưởng

Thứ Năm
18/8

Sáng
8h30

Nội dung: Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2016 cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc. Phòng Công tác HSSV chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Lãnh đạo các khoa, lãnh đạo các bộ môn chuyên ngành, lãnh đạo các phòng, ban cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.
Địa điểm: Hội trường lớn cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởngSáng
8h30

Nội dung: Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2016 cơ sở đào tạo Thái Nguyên. Phòng Công tác HSSV chuẩn bị nội dung.
Thành phần: lãnh đạo các khoa, lãnh đạo các bộ môn chuyên ngành, lãnh đạo các phòng, ban cơ sở đào tạo Thái Nguyên.
Địa điểm: Hội trường lớn cơ sở đào tạo Thái Nguyên.

Phó hiệu trưởng
Nguyễn Hoàng Long

Chiều

 

 

Thứ Sáu
19/8

Sáng
8h00

Nội dung: Đơn vị tư vấn hướng dẫn viết, điều chỉnh chi tiết các Tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5:
- Nhóm TC 1, 2 & 5 - Do chuyên gia Nguyễn Phương Nga Hướng dẫn;
- Nhóm TC 3, 4 -  Do chuyên gia Đinh Tiến Dũng Hướng dẫn.
Thành phần: Các thành viên Nhóm 1, 2, 3 (Tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5); các Trưởng nhóm 4, 5, 6, 7; Ban thư ký.
Địa điểm: 2 Phòng, phòng họp tầng 2 (H1) và phòng họp tầng 3 (H3).

Hội đồng Tự đánh giá ĐHCNGTVT

Sáng
8h30Nội dung: Lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo thanh tra viên ngành GTVT. Khoa Đào tạo tại chức chuẩn bị nội dung và mời dự.
Thành phần: BGH, Ô Hùng, Ô Toàn (ĐT tại chức), Ô Lâm (ĐT), các giảng viên tham gia khóa đào tạo.
Địa điểm: Hội trường Tầng 4 thư viện.Hiệu trưởngSáng
8h30

Nội dung: 
- Đối với cán bộ coi thi: Tập huấn nghiệp vụ.
- Đối với thí sinh dự thi: Nghe phổ biến quy chế thi tuyển sinh cao học và nhận thẻ dự thi.
Thành phần: Cán bộ coi thi và thí sinh dự thi tuyển sinh cao học đợt 1/2016.
Địa điểm: Hội trường lớn cơ sở đào tạo Hà Nội.

Phòng Đào tạo
Sau đại học

Chiều
13h30

Nội dung: Đơn vị tư vấn hướng dẫn viết, điều chỉnh chi tiết các Tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5:
- Nhóm TC 1, 2 & 5 - Do chuyên gia Nguyễn Phương Nga Hướng dẫn;
- Nhóm TC 3, 4 -  Do chuyên gia Đinh Tiến Dũng Hướng dẫn.
Thành phần: Các thành viên Nhóm 1, 2, 3 (Tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5); các Trưởng nhóm 4, 5, 6, 7; Ban thư ký.
Địa điểm: 2 Phòng, phòng họp tầng 2 (H1) và phòng họp tầng 3 (H3).

Hội đồng Tự đánh giá ĐHCNGTVT

Thứ Bảy
20/8

Sáng

Nội dung: Thi tuyển sau đại học đợt 1 năm 2016 và thi tuyển hệ liên thông năm 2016.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh và các cán bộ coi thi .
Địa điểm: Cơ sở đào tạo Hà Nội

Chủ tịch HĐTS

Chiều

Nội dung: Thi tuyển sau đại học đợt 1 năm 2016 và thi tuyển hệ liên thông năm 2016.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh và các cán bộ coi thi .
Địa điểm: Cơ sở đào tạo Hà Nội

Chủ tịch HĐTS

Chủ Nhật
21/8

Sáng

Nội dung: Thi tuyển sau đại học đợt 1 năm 2016 và thi tuyển hệ liên thông năm 2016.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh và các cán bộ coi thi .
Địa điểm: Cơ sở đào tạo Hà Nội

Chủ tịch HĐTS

Chiều

 

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 51 năm 2016 (từ 19/12/2016 đến 25/12/2016)
Lịch công tác tuần 51 năm 2016 (từ 19/12/2016 đến 25/12/2016)

Lịch công tác tuần 51 năm 2016 (từ 19/12/2016 đến 25/12/2016)

Lịch công tác tuần 52 năm 2016 (từ 26/12/2016 đến 01/01/2017)
Lịch công tác tuần 52 năm 2016 (từ 26/12/2016 đến 01/01/2017)

Lịch công tác tuần 52 năm 2016 (từ 26/12/2016 đến 01/01/2017)

Lịch công tác tuần 1 năm 2017 (từ 02/01/2017 đến 08/01/2017)
Lịch công tác tuần 1 năm 2017 (từ 02/01/2017 đến 08/01/2017)

Lịch công tác tuần 1 năm 2017 (từ 02/01/2017 đến 08/01/2017)

Lịch công tác tuần 32 năm 2016 (từ 08/8/2016 đến 14/8/2016)
Lịch công tác tuần 32 năm 2016 (từ 08/8/2016 đến 14/8/2016)

Lịch công tác tuần 32 năm 2016 (từ 08/8/2016 đến 14/8/2016)

Lịch công tác tuần 15 năm 2016 (từ 11/04/2016 đến 17/04/2016)
Lịch công tác tuần 15 năm 2016 (từ 11/04/2016 đến 17/04/2016)

Lịch công tác tuần 15 năm 2016 (từ 11/04/2016 đến 17/04/2016)

Tin tức

KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH...
KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH...

KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thông báo tuyển dụng nhân lực đợt 3 năm 2018 để đào tạo về vận hành, khai thác tuyến...
Thông báo tuyển dụng nhân lực đợt 3 năm 2018 để đào tạo về vận hành, khai thác tuyến...

Thông báo tuyển dụng nhân lực đợt 3 năm 2018 để đào tạo về vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Hạt trưởng trong quản lý, khai thác đường bộ
Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Hạt trưởng trong quản lý, khai thác đường bộ

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Hạt trưởng trong quản lý, khai thác đường bộ

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nghề công nhân vệ sinh môi trường
Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nghề công nhân vệ sinh môi trường

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nghề công nhân vệ sinh môi trường

THÔNG BÁO THỜI GIAN BIỂU VÀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NĂM 2018
THÔNG BÁO THỜI GIAN BIỂU VÀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NĂM 2018

THÔNG BÁO THỜI GIAN BIỂU VÀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NĂM 2018