Lịch công tác tuần 51 năm 2016 (từ 19/12/2016 đến 25/12/2016)


Lịch công tác tuần 51 năm 2016 (từ 19/12/2016 đến 25/12/2016)

05/01/2017

TUẦN 51 THEO NĂM 2016
TUẦN 20 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 25/12/2016)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
19/12

Sáng
10h30

Nội dung: Tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm các ngày về Quân sự tháng 12 năm 2016
Thành phần: BGH, BCH Quân sự, Sĩ quan dự bị, Trung đội tự vệ, Quân nhân dự bị hạng 1 và 2, bộ đội xuất ngũ
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện.

PHT Khiêm

Chiều

 

 

Thứ Ba
20/12

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Tư
21/12

Sáng
8h00

Nội dung: Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành GTVT năm 2016.
Thành phần: BGH; Ô Trinh; Ô Hiếu (Phòng KHCN- HTQT); Ô Lâm (Phòng Đào tạo); Ô An (Phòng đào tạo Sau đại học); B Hương (Khoa công trình); Ô Quang Anh (Khoa Cơ khí); B Lê (Khoa KTVT); Ô Thanh (Khoa CNTT); Ô Ngọc Lý (Khoa Cơ sở Kỹ thuật); Ô Minh (Khoa KHCB); Ô Lương Công Lý (Khoa LLCT); Ô Hùng (Khoa đào tạo tại chức); các GS, PGS; các tác giả có báo cáo dự Hội thảo; các thành viên trong các Tiểu ban khoa học; các cán bộ, giảng viên không có giờ lên lớp và sinh viên quan tâm đến dự.
Địa điểm Khai mạc chung: Hội trường tầng 4- Thư viện.
Tiểu ban 1: Đường bộ- VLXD- Địa kỹ thuật (Hội trường tầng 4- Thư viện)
Tiểu ban 2: Kết cấu- Cầu hầm- Công trình thủy (Phòng họp tầng 3- Nhà H3)
Tiểu ban 3: Cơ khí- Điện tử VT- Môi trường (Phòng học tầng 2- Nhà H3)
Tiểu ban 4: Kinh tế- Vận tải- ATGT (Phòng họp tầng 2 – Thư viện)

Lãnh đạo Bộ GTVT

Sáng
​8h30

Nội dung: Đoàn đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường.
Thành phần: Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, Nhóm chuyên trách, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên và Trưởng các: Phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Bộ môn GDQP, Bộ môn GDTC.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.

Hiệu trưởng

Chiều
15h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia KICT– Hàn Quốc.
Thành phần: Ô Trinh (KHCN), Ô Lâm (Khoa Công trình).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
22/12

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Hội đồng xét duyệt Đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016- 2017(Khối ngành Ngoại ngữ).
1. Danh sách xét duyệt Đề cương đề tài của giảng viên
Thành phần: TS. Nguyễn Văn Lâm (Đào tạo), B Tô Vân Hòa, B Cao Thị Thu Nga (BM Ngoại ngữ Anh - Pháp); B Nguyễn Thanh Tú (BM KHCB - CSĐT Thái Nguyên); B Hiền, Ô Hiếu (KHCN-HTQT) và các chủ nhiệm đề tài có tên trong danh sách.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.

Trưởng phòng
 Đào tạo

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Ban Giám hiệu.
Thành phần: Các PHT; mời: B Thu (TCCB), B Thủy (TCKT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng
Chiều
14h00

Nội dung: Họp Hội đồng xét duyệt Đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016- 2017(Khối ngành Lý luận chính trị - Đào tạo).
1. Danh sách xét duyệt Đề cương đề tài của giảng viên
2. Danh sách xét duyệt Đề cương đề tài của sinh viên
Thành phần: TS. Nguyễn Văn Lâm (Đào tạo); Ô Bình (Chủ Tịch CĐ); Ô Lý, B Thơm (Khoa LLTT); Ô Trinh, Ô Vũ Hiếu (KHCN-HTQT) và các chủ nhiệm đề tài có tên trong danh sách.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 nhà H3.

Trưởng phòng
 Đào tạo

Thứ Sáu
23/12

Sáng
8h00

(Bổ sung thành phần dự họp)

Nội dung: Họp rà soát công tác chuẩn bị đánh giá ngoài chất lượng Trường. (Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo chuẩn bị nội dung, mời các cá nhân liên quan dự và báo cáo).
Thành phần: PHT Long; Ô Lâm (Đào tạo); Ô Hiếu, B Hiền (KHCN-HTQT); B Thu (TCCB), Ô Quang (HSSV), Ô Đoan (ĐTTC), Ô Thanh (TTCNTT), Ô Ngọc (HCQT), Tổ thư ký.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng
Sáng
8h30

Nội dung: 
- Đối với cán bộ coi thi: Tập huấn nghiệp vụ.
- Đối với thí sinh dự thi: Nghe phổ biến quy chế thi tuyển sinh Cao học và nhận thẻ dự thi.
Thành phần: Cán bộ coi thi và thí sinh dự thi tuyển sinh Cao học đợt 2/2016.
Địa điểm: Hội trường tầng 4 Thư viện.

Phòng Đào tạo
Sau đại học

Chiều

 

 

Thứ Bảy
24/12

Sáng
(Cả ngày)

Nội dung: Thi tuyển sau đại học đợt 2 năm 2016 và thi tuyển hệ liên thông năm 2016.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh và các cán bộ coi thi.
Địa điểm: Cơ sở đào tạo Hà Nội

Chủ tịch HĐTS

Chiều

 

 

Chủ Nhật
25/12

Sáng

Nội dung: Thi tuyển sau đại học đợt 2 năm 2016 và thi tuyển hệ liên thông năm 2016.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh và các cán bộ coi thi.
Địa điểm: Cơ sở đào tạo Hà Nội

Chủ tịch HĐTS

Chiều