Khoa đào tạo tại chức

Tin tức

KHAI GIẢNG TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHOA 86
KHAI GIẢNG TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHOA 86

Ngày 25/05/2019, Trường Cán bộ quản lý GTVT phối hợp với Trường Đại học Công nghệ GTVT và Tổng công ty vận tải Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, Khóa 86...

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG III
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG III

Sáng ngày 24/05/2019, tại Hải Dương, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã phối hợp cùng Trường Cao đẳng Cơ giới xây dựng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp...

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TUẦN ĐƯỜNG
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TUẦN ĐƯỜNG

Thực hiện hợp đồng đào tạo đã ký kết với Công ty cổ phần Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam, sáng thứ 6, ngày 10/05/2019, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã tổ chức...

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HẠT TRƯỞNG VÀ TUẦN ĐƯỜNG
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HẠT TRƯỞNG VÀ TUẦN ĐƯỜNG

Thực hiện chủ trương đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội, trong những năm qua, Trường ĐH Công nghệ GTVT đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực với nhiều cơ quan,...

KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH...
KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH...

KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP