Khai giảng lớp Quản lý kỹ thuật xe buýt cho Tổng Công ty Vận tải Hà Nội


Khai giảng lớp Quản lý kỹ thuật xe buýt cho Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

14/01/2016

Tiếp theo chương trình hợp tác đào tạo đã ký kết, sáng ngày 14/01/2016, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải phối hợp với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp quản lý kỹ thuật xe buýt cho cán bộ, nhân viên của Tổng Công ty.


Lớp Quản lý kỹ thuật xe buýt do Trường Đại học Công nghệ GTVT phối hợp với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tổ chức

Tới dự với buổi lễ khai giảng, có TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Khoa Đào tạo Tại chức, TS. Đỗ Ngọc Tiến - Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm Công nghệ Cơ khí; Ông Trần Minh Nghĩa - Trưởng Trung tâm Đào tạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; Ông Nguyễn Huy Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; lãnh đạo các phòng, khoa của Trường Đại học Công nghệ GTVT, cùng với 41 học viên của lớp học.
Đây là lớp học bồi dưỡng về quản lý kỹ thuật vận hành xe buýt nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Trong thời gian học tập các học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về công tác quản lý, vận hành xe buýt, giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật về vận hành, quản lý kỹ thuật xe buýt.


TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Khoa Đào tạo Tại chức, Phát biểu tại lớp Khai giảng lớp quản lý kỹ thuật xe buýt

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Mạnh Hùng đã chúc mừng những thành tựu mà Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời TS. Nguyễn Mạnh Hùng cũng khẳng định Trường Đại học Công nghệ GTVT luôn sẵn sàng hợp tác với Tổng Công ty trong công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tổng Công ty.


Ông Trần Minh Nghĩa, Trưởng Trung tâm Đào tạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội phát biểu tại lễ Khai giảng

Thay mặt lãnh đạo và toàn thể CB-CNV Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, ông Trần Minh Nghĩa đã cảm ơn Nhà trường đã tạo điều kiện mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Tổng Công ty, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài với Nhà trường trong công tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực.