Đại hội Công đoàn Khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2017– 2022


Đại hội Công đoàn Khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2017– 2022

13/12/2017

Ngày 12/12/2017, Công đoàn Khoa Lý luận chính trị tổ chức Đại hội và đề ra phươg hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022. Dự Đại hội có đồng chí Phùng Chu Hoàng, đồng chí Lê Hoàng Anh là ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường và toàn thể đoàn viên Công đoàn Khoa LLCT.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Ban chấp hành Công đoàn Khoa LLCT thực hiện chức năng tham gia quản lý, tổ chức phong trào, tuyên truyền giáo dục và xây dựng đội ngũ, giới thiệu cho tổ chức Đảng những đoàn viên công đoàn ưu tú, có năng lực trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng và tác phong làm việc khoa học, chủ động, sáng tạo. Đồng thời phối hợp với các Khoa trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động phong trào của Nhà trường. 100% đoàn viên công đoàn Khoa LLCT là Đảng viên....Vì vậy, có thể thấy BCH Công đoàn Khoa trong nhiệm kỳ qua đã thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản như: Vận động, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn cấp trên đối với các đoàn viên công đoàn trong Khoa; tham gia đóng góp ý kiến về xây dựng quy chế làm việc của đội ngũ cán bộ, giảng viên; tham gia ý kiến, bàn bạc, phối hợp hiệu quả với lãnh đạo Khoa, Lãnh đạo Nhà trường trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn trong Khoa; tham gia và xây dựng hiệu quả các hoạt động phong trào tại Khoa, các hoạt động phong trào do Công đoàn Trường tổ chức....

 

                                                     Đại hội Công đoàn Khoa LLCT

                                                          Khung cảnh Đại hội 

Một số thành tích đạt được của Công đoàn K.LLCT: Bằng khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ GTVT; Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc; Bằng khen của Chủ tịch Quận Thanh Xuân; Bằng khen của Ngành GTVT; Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; các thành tích khác trong hoạt động phong trào và tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Công đoàn ngành, Việt - Lào;...

Cô Trịnh Thị Thu Hằng và Cô Lê Thu Trang nhận Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và của Ngành GTVT

Tại Đại hội đồng chí Lê Hoàng Anh, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Trường đã phát biểu ý kiến và nhấn mạnh vào các chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Khoa đề ra là phải mạnh dạn hơn nữa, không phải 90% mà phải là 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đoàn viên yếu kém và vi phạm điều lệ Công đoàn. 

Đại hội Công đoàn Khoa LLCT nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra Ban chấp hành mới.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022

Một số phương hướng hoạt động của Công đoàn Khoa LLCT trong nhiệm kỳ 2017-2022 như sau: 1/. Thực hiện chức năng tham gia công tác quản lý, giám sát việc kiểm tra chế độ chính sách, thực hiện quy chế dân chủ, đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên góp phần ổn định đời sống và tổ chức các hoạt động xã hội; 2/. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; 3/. Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động khác.