Nghiệm thu bổ sung đề tài NCKH cấp trường năm 2016


Nghiệm thu bổ sung đề tài NCKH cấp trường năm 2016

14/06/2017

Sáng ngày 14/6/2017, Hội đồng Khoa học nhà trường đã tiến hành nghiệm thu đề tài NCKH cập trường năm học 2015 - 2016 (nhóm đề tài xin hoãn bảo vệ đúng tiến độ - vì lý do sinh con nhỏ) của cô giáo Vũ Quỳnh Anh, Bộ môn Lý luận chính trị - Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên. Tên đề tài: "Nâng cao ý thức văn hóa giao thông của cán bộ, giảng viên và sinh viên trường ĐH Công nghệ GTVT - Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên", Mã số: DT 151633. 

Quá trình nghiên cứu, đề tài đạt được: 

- Về mặt lý luận: Đề tài phân tích một cách hệ thống những vấn đề lý luận chung về ý thức văn hóa giao thông của cán bộ, giảng viên và sinh viên cơ sở Đào tạo Thái Nguyên, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc giáo dục ý thức văn hóa giao thông cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong thời gian tới.

 - Về mặt thực tiễn, đề tài cung cấp bức tranh tổng quát về thực trạng ý thức văn hóa giao thông của cán bộ, giảng viên và sinh viên Cơ sở đào tạo Thái Nguyên - Trường ĐHCNGTVT; từ đó đề xuất một số giải pháp có thể áp dụng trong hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức văn hóa giao thông của cán bộ, giảng viên và sinh viên nói riêng và của Nhà trường nói chung, đồng thời với thành công của đề tài sẽ là một báo cáo khoa học, tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, các khoa, cán bộ, giảng viên và sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường quan tâm.

Kết quả nghiệm thu: Hội đồng khoa học đánh giá đề tài đạt loại B.

Đây là một số hình liên quan tới buổi bảo vệ đề tài: