CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

11/11/2015

TT

Mã số

Ngành/ Chuyên ngành

Chương trình đào tạo

1

60580205

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

 

 

 

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô

Xem chi tiết

 

 

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu hầm

Xem chi tiết

2

60520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

Xem chi tiết

3

60580208

Kỹ thuật xây dựng Công trình DD&CN

Xem chi tiết

4

60340301

Kế toán

Xem chi tiết

5

60340102

Quản trị kinh doanh

Xem chi tiết