Thời khoá biểu, lịch thi kết thúc học phần các lớp cao học Khoá 2.1 (Kỳ I)


Thời khoá biểu, lịch thi kết thúc học phần các lớp cao học Khoá 2.1 (Kỳ I)

16/09/2016

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên Kế hoạch học tập và Lịch thi kết thúc học phần kỳ I các lớp cao học Khoá 2.1 (chi tiết xem file đính kèm).

(Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học theo số điện thoại: 043.2222.865 hoặc email: phongdtsdh@utt.edu.vn)