Thứ Năm ,Tháng Chín 21, 2017

Danh sách Cán bộ - Giảng viên - Người lao động
Trường Đại học Công nghệ GTVT

# Giảng viên Đơn vị Cơ sở đào tạo Lý lịch khoa học
1 Đào Văn Đông Ban Giám hiệu Hà Nội Xem chi tiết
2 Nguyễn Mạnh Hùng Hội đồng Trường Hà Nội Xem chi tiết
3 Vũ Ngọc Khiêm Ban Giám hiệu Hà Nội Xem chi tiết
4 Nguyễn Hoàng Long Ban Giám hiệu Hà Nội Xem chi tiết
5 Trần Văn Bình Công Đoàn Hà Nội Xem chi tiết
6 Trần Thị Thanh Thủy Phòng Tài chính - Kế toán Hà Nội Xem chi tiết
7 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Phòng Tài chính - Kế toán Hà Nội Xem chi tiết
8 Bùi Thị Hương Thơm Phòng Tài chính - Kế toán Hà Nội Xem chi tiết
9 Vũ Mai Hương Phòng Tài chính - Kế toán Hà Nội Xem chi tiết
10 Đỗ Thị Thu Hà Phòng Tài chính - Kế toán Hà Nội Xem chi tiết
11 Giang Thị Tuyết Nhung Phòng Tài chính - Kế toán Hà Nội Xem chi tiết
12 Nguyễn Văn Lâm Phòng Đào tạo Hà Nội Xem chi tiết
13 Nguyễn Thị Đức Hạnh Phòng Đào tạo Hà Nội Xem chi tiết
14 Vũ Thị Kiều Trang Phòng Đào tạo Hà Nội Xem chi tiết
15 Nguyễn Thị Thơm Phòng Đào tạo Hà Nội Xem chi tiết
16 Nguyễn Thị Sen Phòng Đào tạo Hà Nội Xem chi tiết
17 Trần Quang Minh Phòng Đào tạo Hà Nội Xem chi tiết
18 Nguyễn Thị Vân Anh Phòng Đào tạo Hà Nội Xem chi tiết
19 Nguyễn Đức Sơn Phòng Đào tạo Hà Nội Xem chi tiết
20 Dương Thị Ngọc Thu Phòng Tổ chức cán bộ Hà Nội Xem chi tiết
21 Phùng Chu Hoàng Phòng Tổ chức cán bộ Hà Nội Xem chi tiết
22 Hà Thị Diệu Linh Phòng Tổ chức cán bộ Hà Nội Xem chi tiết
23 Đỗ Thị Thu Phương Phòng Tổ chức cán bộ Hà Nội Xem chi tiết
24 Công Minh Quang Phòng Công tác sinh viên Hà Nội Xem chi tiết
25 Lê Hoàng Anh Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
26 Trần Thị Hồng Nhung Phòng Công tác sinh viên Hà Nội Xem chi tiết
27 Lê Hoài Nam Phòng Công tác sinh viên Hà Nội Xem chi tiết
28 Trần Thị Duyên Phòng Công tác sinh viên Hà Nội Xem chi tiết
29 Ngô Quốc Trinh Phòng KHCN và HTQT Hà Nội Xem chi tiết
30 Vũ Trung Hiếu Phòng KHCN và HTQT Hà Nội Xem chi tiết
31 Nguyễn Văn Tuấn Phòng KHCN và HTQT Hà Nội Xem chi tiết
32 Nguyễn Long Khánh Phòng KHCN và HTQT Hà Nội Xem chi tiết
33 Lê Vân Nhung Phòng KHCN và HTQT Hà Nội Xem chi tiết
34 Phạm Văn Tân Phòng Thanh tra giáo dục Hà Nội Xem chi tiết
35 Phạm Văn Huỳnh Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT Hà Nội Xem chi tiết
36 Chu Thị Thu Hằng Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT Hà Nội Xem chi tiết
37 Nhữ Thị Việt Dung Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT Hà Nội Xem chi tiết
38 Triệu Đình Mạnh Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT Hà Nội Xem chi tiết
39 Phạm Thị Thu Hằng Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT Hà Nội Xem chi tiết
40 Cao Xuân Hoàng Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT Hà Nội Xem chi tiết
41 Lê Xuân Ngọc Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
42 Hoàng Đình Thi Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
43 Đỗ Quốc Hùng Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
44 Nguyễn Thị Toàn Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
45 Vũ Thị Hồng Sen Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
46 Trần Thanh An Phòng Đào tạo Sau đại học Hà Nội Xem chi tiết
47 Đỗ Thanh Long Phòng Đào tạo Sau đại học Hà Nội Xem chi tiết
48 Nguyễn Văn Chỉnh Trung tâm Dịch vụ đời sống Hà Nội Xem chi tiết
49 Trần Toàn Trung tâm Dịch vụ đời sống Hà Nội Xem chi tiết
50 Nguyễn Văn Thắng Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
51 Nguyễn Văn Thắng Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
52 Trần Thanh Hà Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
53 Phạm Đức Anh Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
54 Ngô Thị Thanh Hương Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
55 Phạm Quốc Doanh Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
56 Tạ Thị Hồng Nhung Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
57 Phùng Bá Thắng Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
58 Lương Mạnh Tiến Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
59 Nguyễn Anh Tuấn Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
60 Nguyễn Thanh Hưng Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
61 Nguyễn Tiến Hưng Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
62 Nguyễn Thị Phương Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
63 Lê Văn Mạnh Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
64 Trần Anh Tuấn Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
65 Nguyễn Hữu Giang Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
66 Nguyễn Hữu May Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
67 Đào Quang Huy Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
68 Lại Vân Anh Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
69 Nguyễn Quang Huy Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
70 Nguyễn Văn Vi Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
71 Nguyễn Kiên Quyết Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
72 Nguyễn Văn Biên Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
73 Nguyễn Văn Hiền Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
74 Nguyễn Minh Khoa Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
75 Trần Trung Hiếu Phòng KHCN và HTQT Hà Nội Xem chi tiết
76 Hoàng Thị Hương Giang Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
77 Phạm Thanh Hiếu Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
78 Vũ Thành Long Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
79 Mai Thị Hải Vân Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
80 Vũ Hoài Nam Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
81 Lê Minh Tú Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
82 Vũ Thọ Hưng Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
83 Nguyễn Thu Trang Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
84 Đặng Thùy Đông Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
85 Bạch Thị Diệp Phương Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
86 Lê Quang Huy Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
87 Đồng Văn Phúc Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
88 Phạm Hồng Quân Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
89 Lương Hùng Mạnh Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
90 Nguyễn Song Dũng Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
91 Phạm Thị Huế Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
92 Nguyễn Thị Phương Dung Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
93 Lư Thị Yến Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
94 Lê Xuân Thái Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
95 Chu Phương Nhung Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
96 Nguyễn Phương Nhung Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
97 Nguyễn Thị Loan Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
98 Nguyễn Trọng Tuấn Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
99 Nguyễn Tuấn Ngọc Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
100 Hoàng Văn Chung Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
101 Kiều Văn Cẩn Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
102 Nguyễn Trọng Giáp Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
103 Nguyễn Thanh Hòa Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
104 Phan Văn Thoại Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
105 Nguyễn Thị Bích Hạnh Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
106 Phạm Thái Bình Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
107 Hồ Sĩ Lành Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
108 Lê Văn Hiệp Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
109 Bùi Văn Lợi Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
110 Bùi Thị Quỳnh Anh Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
111 Đỗ Minh Ngọc Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
112 Nguyễn Trung Kiên Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
113 Trần Thị Lý Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
114 Ngô Thị Hồng Quế Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
115 Nguyễn Thùy Anh Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
116 Nguyễn Thị Hương Giang Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
117 Cao Minh Quyền Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
118 Nguyễn Văn Minh Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
119 Cao Công Ánh Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
120 Đào Phúc Lâm Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
121 Lê Nguyên Khương Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
122 Trịnh Thị Hoa Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
123 Nguyễn Văn Đăng Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
124 Kiều Quang Thái Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
125 Nguyễn Thị Thanh Xuân Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
126 Phạm Tuấn Anh Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
127 Bùi Gia Linh Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
128 Mai Văn Chiến Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
129 Vũ Đình Phiên Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
130 Vũ Đình Thơ Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
131 Vũ Thị Hương Lan Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
132 Nguyễn Duy Hưng Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
133 Nguyễn Quốc Tới Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
134 Lê Minh Hải Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
135 Trần Ngọc Hưng Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
136 Trần Thanh Hà Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
137 Lê Nho Thiện Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
138 Bùi Thế Chung Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
139 Nguyễn Trường Chinh Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
140 Đặng Thế Vinh Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
141 Nguyễn Ngọc Hải Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
142 Vũ Thế Thuần Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
143 Bùi Mạnh Lực Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
144 Vũ Quang Dũng Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
145 Trọng Kiến Dương Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
146 Phạm Thế Hưng Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
147 Nguyễn Hữu Anh Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
148 Nguyễn Quang Anh Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
149 Nguyễn Duy Tưởng Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
150 Nguyễn Thành Nam Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
151 Lê Quang Thắng Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
152 Vũ Quảng Đại Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
153 Tạ Tuấn Hưng Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
154 Nguyễn Văn Tuân Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
155 Chu Văn Huỳnh Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
156 Nguyễn Công Tuấn Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
157 Nguyễn Tuấn Hải Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
158 Vũ Phi Long Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
159 Bùi Văn Trầm Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
160 Đỗ Hữu Tuấn Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
161 Phạm Như Nam Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
162 Đặng Đức Thuận Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
163 Vũ Văn Hiệp Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
164 Yên Văn Thực Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
165 Trần Văn Hiếu Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
166 Hoàng Tú Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
167 Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
168 Nguyễn Xuân Hành Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
169 Trương Tất Anh Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
170 Trần Trọng Tuấn Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
171 Nguyễn Công Đoàn Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
172 Hoàng Thị Hồng Lê Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
173 Lê Thu Sao Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
174 Lê Thu Hiền Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
175 Hoàng Văn Lâm Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
176 Hà Nguyên Khánh Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
177 Phạm Quang Hạnh Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
178 Dương Thị Thu Hương Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
179 Lê Thị Liễu Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
180 Nguyễn Thị Dung Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
181 Phạm Công Giang Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
182 Nguyễn Việt Thắng Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
183 Vũ Thị Hải Anh Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
184 Dương Văn Nhung Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
185 Nguyễn Hoàng Anh Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
186 Nguyễn Thị Thùy Dung Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
187 Nguyễn Hùng Cường Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
188 Phạm Đức Tấn Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
189 Trần Trung Kiên Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
190 Nguyễn Thị Nga Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
191 Nguyễn Thị Nga Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
192 Phạm Thị Liên Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
193 Nguyễn Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
194 Phạm Thị Thanh Nhàn Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
195 Đỗ Thị Hồng Vân Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
196 Kiều Mạnh Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
197 Đỗ Thị Vân Anh Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
198 Hoàng Thị Thanh Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
199 Đặng Thu Hằng Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
200 Trần Kim Thoa Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
201 Lê Thu Hằng Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
202 Nguyễn Thị Thái An Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
203 Chu Thị Bích Hạnh Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
204 Vương Thị Bạch Tuyết Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
205 Nguyễn Thị Diệu Thu Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
206 Ngô Thị Hường Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
207 Nguyễn Thị Thuận Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
208 Lê Tuyết Nhung Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
209 Nguyễn Hoàng Lan Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
210 Trần Thị Lan Hương Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
211 Đỗ Thị Huyền Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
212 Nguyễn Minh Nguyệt Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
213 Đỗ Thị Thơ Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
214 Nguyễn Bích Ngọc Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
215 Nguyễn Thị Thanh Hiền Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
216 Phan Thùy Dương Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
217 Nguyễn Văn Cường Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
218 Ngô Xuân Đinh Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
219 Vũ Thị Hà Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
220 Lưu Thị Thu Hà Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
221 Lê Minh Đức Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
222 Phạm Hồng Chuyên Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
223 Trần Thái Minh Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
224 Hoàng Thị Cẩm Thạch Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
225 Phạm Thị Ninh Nhâm Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
226 Lưu Thị Vân Anh Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
227 Bùi Thị Lan Anh Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
228 Vũ Dũng Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
229 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
230 Nguyễn Đức Hùng Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
231 Vũ Xuân Nhâm Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
232 TÔ VÂN HÒA Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
233 Cao Thị Thu Nga Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
234 Trịnh Thị Hải Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
235 Nguyen Thi My Trang Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
236 Nguyễn Việt Hà Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
237 Dương Thị Hồng Anh Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
238 Mai Lê Thủy Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
239 Bùi Thị Phương Thảo Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
240 Phí Lương Vân Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
241 Phạm Thị Bích Ngọc Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
242 Lê Thị Bình Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
243 Trần Thị Ngọc Hà Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
244 Ngô Thị Lan Hương Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
245 Trần Hà Thanh Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
246 Đỗ Quang Hưng Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
247 Trần Duy Dũng Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
248 Lê Thị Hoa Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
249 Đoàn Thị Thanh Hằng Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
250 Vũ Thị Thu Hà Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
251 Lê Chí Luận Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
252 Lê Thị Chi Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
253 Nguyễn Thị Kim Huệ Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
254 Đỗ Bảo Sơn Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
255 Nguyễn Thái Sơn Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
256 Lương Hoàng Anh Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
257 Lê Thanh Tấn Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
258 Bùi Thị Như Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
259 Phạm Trường Giang Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
260 Hoàng Thị Thúy Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
261 Vương Thị Hương Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
262 Dương Quang Khánh Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
263 Đào Mạnh Tú Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
264 Nguyễn Thị Thu Hiền Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
265 Vũ Văn Linh Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
266 Ngô Thị Thu Tình Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
267 Bùi Hải Đăng Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
268 Hoàng Thế Phương Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
269 Đỗ Xuân Thu Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
270 Nguyễn Công Nam Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
271 Nguyễn Thị Thơm Khoa Lý luận chính trị Hà Nội Xem chi tiết
272 Nguyễn Thị Thu Hằng Khoa Lý luận chính trị Hà Nội Xem chi tiết
273 Đỗ Như Hồng Khoa Lý luận chính trị Hà Nội Xem chi tiết
274 Nguyễn Thị Thơ Khoa Lý luận chính trị Hà Nội Xem chi tiết
275 Phan Huy Trường Khoa Lý luận chính trị Hà Nội Xem chi tiết
276 Nguyễn Thị Thu Trà Khoa Lý luận chính trị Hà Nội Xem chi tiết
277 Trần Thị Tâm Khoa Lý luận chính trị Hà Nội Xem chi tiết
278 Nguyễn Tiến Trí Khoa Lý luận chính trị Hà Nội Xem chi tiết
279 Nguyễn Thị Thanh Hương Khoa Lý luận chính trị Hà Nội Xem chi tiết
280 Lương Công Lý Khoa Lý luận chính trị Hà Nội Xem chi tiết
281 Vũ Đình Năm Khoa Lý luận chính trị Hà Nội Xem chi tiết
282 Nguyễn Thị Thu Khoa Lý luận chính trị Hà Nội Xem chi tiết
283 Nguyễn Thanh Minh Khoa Lý luận chính trị Hà Nội Xem chi tiết
284 Dương Văn Đoan Khoa Đào tạo tại chức Hà Nội Xem chi tiết
285 Nguyễn Thị Hải Du Khoa Đào tạo tại chức Hà Nội Xem chi tiết
286 Lê Thị Thu Cúc Khoa Đào tạo tại chức Hà Nội Xem chi tiết
287 Lê Thị Ly Khoa Đào tạo tại chức Hà Nội Xem chi tiết
288 Đinh Quang Toàn Khoa Đào tạo tại chức Hà Nội Xem chi tiết
289 Dương Xuân Kỷ Bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh Hà Nội Xem chi tiết
290 Nguyễn Văn Tuấn Bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh Hà Nội Xem chi tiết
291 Đỗ Ngọc Tiến Trung tâm Công nghệ cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
292 Bùi Hương Giang Trung tâm Công nghệ cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
293 Nguyễn Diệp Thành Trung tâm Công nghệ cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
294 Nguyễn Xuân Thắng Trung tâm Công nghệ cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
295 Bùi Ngọc Ánh Trung tâm Công nghệ cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
296 Nguyễn Văn Nhu Trung tâm Công nghệ cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
297 Đặng An Dương Trung tâm Công nghệ cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
298 Vũ Ngọc Rắc Trung tâm Công nghệ cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
299 Nguyễn Hữu Thắng Trung tâm Công nghệ cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
300 Đỗ Duy Hà Trung tâm Công nghệ cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
301 Lưu Văn Anh Trung tâm Công nghệ cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
302 Nguyễn Anh Tuấn Trung tâm Công nghệ cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
303 Tạ Hữu Toàn Trung tâm Công nghệ cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
304 Nguyễn Đức Trung Hà Nội Xem chi tiết
305 Nguyễn Tất Ngân Hà Nội Xem chi tiết
306 Đinh Thị Huế Trung tâm Đào tạo lái xe Hà Nội Xem chi tiết
307 Lê Thu Thủy Trung tâm Đào tạo lái xe Hà Nội Xem chi tiết
308 Nguyễn Hùng Sơn Trung tâm Đào tạo lái xe Hà Nội Xem chi tiết
309 Tống Thị Hương Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
310 Nguyễn Văn Việt Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
311 Nguyễn Thành Long Bộ môn Giáo dục thể chất Hà Nội Xem chi tiết
312 Nguyễn Ngọc Tuyên Bộ môn Giáo dục thể chất Hà Nội Xem chi tiết
313 Nguyễn Chí Mai Bộ môn Giáo dục thể chất Hà Nội Xem chi tiết
314 Nguyễn Thùy Liên Bộ môn Giáo dục thể chất Hà Nội Xem chi tiết
315 Ngô Thu Ngọc Bộ môn Giáo dục thể chất Hà Nội Xem chi tiết
316 Vũ Anh Tuấn Khoa Cơ sở kỹ thuật Hà Nội Xem chi tiết
317 Phan Thanh Nhàn Khoa Cơ sở kỹ thuật Hà Nội Xem chi tiết
318 Đào Thị Hương Giang Khoa Cơ sở kỹ thuật Hà Nội Xem chi tiết
319 Bùi Thị Phương Hoa Khoa Cơ sở kỹ thuật Hà Nội Xem chi tiết
320 Nguyễn Hồng Thái Khoa Cơ sở kỹ thuật Hà Nội Xem chi tiết
321 Lê Ngọc Lý Khoa Cơ sở kỹ thuật Hà Nội Xem chi tiết
322 Nguyễn Thị Giang Khoa Cơ sở kỹ thuật Hà Nội Xem chi tiết
323 Đoàn Lan Phương Khoa Cơ sở kỹ thuật Hà Nội Xem chi tiết
324 Nguyễn Thị Thu Ngà Khoa Cơ sở kỹ thuật Hà Nội Xem chi tiết
325 Kiều Lan Hương Khoa Cơ sở kỹ thuật Hà Nội Xem chi tiết
326 Đỗ Quang Chấn Khoa Cơ sở kỹ thuật Hà Nội Xem chi tiết
327 Nguyễn Thị Huệ Khoa Cơ sở kỹ thuật Hà Nội Xem chi tiết
328 Bùi Gia Phi Khoa Cơ sở kỹ thuật Hà Nội Xem chi tiết
329 Hoàng Quyết Chiến Khoa Cơ sở kỹ thuật Hà Nội Xem chi tiết
330 Lê Văn Kiên Khoa Cơ sở kỹ thuật Hà Nội Xem chi tiết
331 Bùi Tiến Tú Khoa Cơ sở kỹ thuật Hà Nội Xem chi tiết
332 Hà Mạnh Hùng Trạm Y tế Hà Nội Xem chi tiết
333 Đàm Thị Dung Trạm Y tế Hà Nội Xem chi tiết
334 Nguyễn Văn Minh Trạm Y tế Hà Nội Xem chi tiết
335 Đào Văn Toàn Trung tâm Thông tin thư viện Hà Nội Xem chi tiết
336 Nguyễn Thị Vân Trung tâm Thông tin thư viện Hà Nội Xem chi tiết
337 Cao Thị Lan Anh Trung tâm Thông tin thư viện Hà Nội Xem chi tiết
338 Đỗ Thị Lan Hương Trung tâm Thông tin thư viện Hà Nội Xem chi tiết
339 Nguyễn Thị Hồng Thương Trung tâm Thông tin thư viện Hà Nội Xem chi tiết
340 Nguyễn Anh Dũng Trung tâm Thông tin thư viện Hà Nội Xem chi tiết
341 Trần Thị Cẩm Loan Trung tâm Thông tin thư viện Hà Nội Xem chi tiết
342 Ngô Thị Phương Trung tâm Thông tin thư viện Hà Nội Xem chi tiết
343 Trương Ngọc Linh Trung tâm Thông tin thư viện Hà Nội Xem chi tiết
344 Vương Văn Sơn Phòng Đào tạo Vĩnh Phúc Xem chi tiết
345 Trần Thị Kim Phượng Phòng Đào tạo Vĩnh Phúc Xem chi tiết
346 Đào Mạnh Quyền Phòng Đào tạo Vĩnh Phúc Xem chi tiết
347 Nguyễn Ngọc Hoàn Phòng Đào tạo Vĩnh Phúc Xem chi tiết
348 Bùi Thị Hương Sơn Phòng Tài chính - Kế toán Vĩnh Phúc Xem chi tiết
349 Nguyễn Thị Hằng Phòng Tài chính - Kế toán Vĩnh Phúc Xem chi tiết
350 Nguyễn Thị Ngân Phòng Tài chính - Kế toán Vĩnh Phúc Xem chi tiết
351 Nguyễn Thị Kiều Loan Phòng Tổ chức cán bộ Vĩnh Phúc Xem chi tiết
352 Nông Thị Thỏa Phòng Tổ chức cán bộ Vĩnh Phúc Xem chi tiết
353 Quách Thị Vân Anh Phòng Công tác sinh viên Vĩnh Phúc Xem chi tiết
354 Nguyễn Văn Chưởng Phòng Công tác sinh viên Vĩnh Phúc Xem chi tiết
355 Tạ Ngọc Bài Phòng Thanh tra giáo dục Vĩnh Phúc Xem chi tiết
356 Tạ Quang Hùng Phòng Thanh tra giáo dục Vĩnh Phúc Xem chi tiết
357 Lê Văn Dậu Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
358 Phạm Thị Thu Hương Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
359 Nguyễn Văn Hải Trung tâm Dịch vụ đời sống Vĩnh Phúc Xem chi tiết
360 Đinh Thành Trung Trung tâm Dịch vụ đời sống Vĩnh Phúc Xem chi tiết
361 Nguyễn Trường Giang Trung tâm Công nghệ thông tin Vĩnh Phúc Xem chi tiết
362 Phạm Văn Tú Trung tâm Công nghệ thông tin Vĩnh Phúc Xem chi tiết
363 Nguyễn Đức Tuyên Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
364 Nguyễn Thị Tuyết Hằng Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
365 Phạm Trung Hiếu Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
366 Nguyễn Tuyển Tâm Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
367 Nguyễn Văn Nam Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
368 Phạm Trọng Hiển Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
369 Phạm Văn Lượng Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
370 Phạm Ngọc Trường Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
371 Nguyễn Trung Kiên Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
372 Kim Văn Lý Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
373 Phạm Hồng Quân Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
374 Nguyễn Văn Thịnh Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
375 Lưu Ngọc Quang Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
376 Vũ Ngọc Quang Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
377 Ngô Hoài Thanh Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
378 Cao Văn Đoàn Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
379 Trần Văn Long Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
380 Nguyễn Mạnh Hà Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
381 Lê Thị Như Trang Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
382 Đỗ Duy Tùng Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
383 Nguyễn Thị Thanh Tâm Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
384 Đỗ Văn Thái Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
385 Hà Đức Hảo Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
386 Nguyễn Ngọc Khánh Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
387 Vũ Trần Linh Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
388 Đỗ Văn Nguyên Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
389 Trần Thị Thanh Dần Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
390 Nguyễn Đức Đảm Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
391 Trần Ngọc Vũ Khoa Cơ khí Vĩnh Phúc Xem chi tiết
392 Thiều Sỹ Nam Khoa Cơ khí Vĩnh Phúc Xem chi tiết
393 Đỗ Thành Phương Khoa Cơ khí Vĩnh Phúc Xem chi tiết
394 Nguyễn Văn Hiệp Khoa Cơ khí Vĩnh Phúc Xem chi tiết
395 Phạm Ngọc Hà Khoa Cơ khí Vĩnh Phúc Xem chi tiết
396 Nguyễn Văn Chót Trung tâm Công nghệ cơ khí Vĩnh Phúc Xem chi tiết
397 Nguyễn Tiến Túc Trung tâm Công nghệ cơ khí Vĩnh Phúc Xem chi tiết
398 Phạm Văn Minh Trung tâm Công nghệ cơ khí Vĩnh Phúc Xem chi tiết
399 Nguyễn Đình Trường Trung tâm Công nghệ cơ khí Vĩnh Phúc Xem chi tiết
400 Nguyễn Anh Tú Trung tâm Công nghệ cơ khí Vĩnh Phúc Xem chi tiết
401 Hoàng Văn Quyết Trung tâm Công nghệ cơ khí Vĩnh Phúc Xem chi tiết
402 Công Quang Vinh Trung tâm Công nghệ cơ khí Vĩnh Phúc Xem chi tiết
403 Nguyễn Tiến Dũng Khoa Kinh tế vận tải Vĩnh Phúc Xem chi tiết
404 Công Vũ Hà Mi Khoa Kinh tế vận tải Vĩnh Phúc Xem chi tiết
405 Trịnh Xuân Trường Khoa Kinh tế vận tải Vĩnh Phúc Xem chi tiết
406 Đinh Thị Minh Phượng Khoa Kinh tế vận tải Vĩnh Phúc Xem chi tiết
407 Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa Kinh tế vận tải Vĩnh Phúc Xem chi tiết
408 Nguyễn Thu Hằng Khoa Kinh tế vận tải Vĩnh Phúc Xem chi tiết
409 Trần Thị Thu Hà Khoa Kinh tế vận tải Vĩnh Phúc Xem chi tiết
410 Nguyễn Thị Huyền Trang Khoa Kinh tế vận tải Vĩnh Phúc Xem chi tiết
411 Trần Thị Thanh Nga Khoa Kinh tế vận tải Vĩnh Phúc Xem chi tiết
412 Kiều Doãn Hà Khoa Kinh tế vận tải Vĩnh Phúc Xem chi tiết
413 Nguyễn Thị Thu Phương Khoa Kinh tế vận tải Vĩnh Phúc Xem chi tiết
414 Nguyễn Thị Thao Khoa Khoa học cơ bản Vĩnh Phúc Xem chi tiết
415 Nguyễn Thị Thanh Hương Khoa Khoa học cơ bản Vĩnh Phúc Xem chi tiết
416 Nguyễn Thanh Nga Khoa Khoa học cơ bản Vĩnh Phúc Xem chi tiết
417 Nguyễn Văn Thọ Khoa Khoa học cơ bản Vĩnh Phúc Xem chi tiết
418 Nguyễn Thị Lý Khoa Khoa học cơ bản Vĩnh Phúc Xem chi tiết
419 Lê Thị Hậu Khoa Khoa học cơ bản Vĩnh Phúc Xem chi tiết
420 Tạ Thị Hoàn Khoa Khoa học cơ bản Vĩnh Phúc Xem chi tiết
421 Mai Thị Linh Chi Khoa Khoa học cơ bản Vĩnh Phúc Xem chi tiết
422 Nguyễn Thành Vinh Khoa Khoa học cơ bản Vĩnh Phúc Xem chi tiết
423 Nguyễn Thị Thu Cúc Khoa Khoa học cơ bản Vĩnh Phúc Xem chi tiết
424 Lê Thị Hà Khoa Công nghệ thông tin Vĩnh Phúc Xem chi tiết
425 Bùi Thị Nhung Khoa Công nghệ thông tin Vĩnh Phúc Xem chi tiết
426 Trần Vĩnh Hạnh Khoa Công nghệ thông tin Vĩnh Phúc Xem chi tiết
427 Tô Hải Thiên Khoa Công nghệ thông tin Vĩnh Phúc Xem chi tiết
428 Nguyễn Hữu Tuân Khoa Công nghệ thông tin Vĩnh Phúc Xem chi tiết
429 Phan Như Minh Khoa Công nghệ thông tin Vĩnh Phúc Xem chi tiết
430 Trần Thị Phương Thanh Khoa Công nghệ thông tin Vĩnh Phúc Xem chi tiết
431 Trịnh Thị Thu Hằng Khoa Lý luận chính trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
432 Lê Thu Trang Khoa Lý luận chính trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
433 Hà Hoàng Giang Khoa Lý luận chính trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
434 Phạm Thị Thương Khoa Lý luận chính trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
435 Đặng Thị Minh Phương Khoa Lý luận chính trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
436 Trần Thị Thu Hà Khoa Đào tạo tại chức Vĩnh Phúc Xem chi tiết
437 Nguyễn Thị Minh Giang Khoa Đào tạo tại chức Vĩnh Phúc Xem chi tiết
438 Lê Thị Hường Khoa Đào tạo tại chức Vĩnh Phúc Xem chi tiết
439 Trần Đức Phong Bộ môn Giáo dục thể chất Vĩnh Phúc Xem chi tiết
440 Lê Quang Việt Bộ môn Giáo dục thể chất Vĩnh Phúc Xem chi tiết
441 Trần Anh Sáng Bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh Vĩnh Phúc Xem chi tiết
442 Trịnh Xuân Cảng Khoa Cơ sở kỹ thuật Vĩnh Phúc Xem chi tiết
443 Phạm Quang Khởi Khoa Cơ sở kỹ thuật Vĩnh Phúc Xem chi tiết
444 Trương Thị Huệ Khoa Cơ sở kỹ thuật Vĩnh Phúc Xem chi tiết
445 Đặng Phương Thúy Trung tâm Thông tin thư viện Vĩnh Phúc Xem chi tiết
446 Phạm Thị Phương Trung tâm Thông tin thư viện Vĩnh Phúc Xem chi tiết
447 Hoàng Thị Huyền Châm Trung tâm Thông tin thư viện Vĩnh Phúc Xem chi tiết
448 Lê Thành Long Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
449 Nguyễn Văn Tuấn Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
450 Phạm Thị Quế Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
451 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
452 Tạ Thị Dung Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
453 Nguyễn Thị Thu Trang Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
454 Nguyễn Văn Hồng Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
455 Vũ Thị Tuyết Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
456 Lê Trọng Bình Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
457 Nguyễn Thanh Đức Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
458 Bùi Thị Phương Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
459 Phạm Văn Tình Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
460 Nguyễn Thị Mơ Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
461 Nguyễn Đăng Nam Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
462 Lê Thị Hồng Điệp Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
463 Nông Thị Lan Hương Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
464 Nguyễn Thị Thơm Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
465 Đỗ Thị Hương Thanh Khoa Kinh tế vận tải Thái Nguyên Xem chi tiết
466 Trần Thị Thanh Xuân Khoa Kinh tế vận tải Thái Nguyên Xem chi tiết
467 Hoàng Minh Thị Thuận Khoa Kinh tế vận tải Thái Nguyên Xem chi tiết
468 Vũ Thành Hưng Khoa Công trình Thái Nguyên Xem chi tiết
469 Hoàng Thị Thu Hiền Khoa Công trình Thái Nguyên Xem chi tiết
470 Trần Thế Hùng Khoa Công trình Thái Nguyên Xem chi tiết
471 Phạm Thị Phương Loan Khoa Công trình Thái Nguyên Xem chi tiết
472 Trịnh Minh Hoàng Khoa Công trình Thái Nguyên Xem chi tiết
473 Lê Xuân Quang Khoa Công trình Thái Nguyên Xem chi tiết
474 Nguyễn Minh Đức Khoa Công trình Thái Nguyên Xem chi tiết
475 Tống Duy Bình Khoa Công trình Thái Nguyên Xem chi tiết
476 Đào Đắc Lý Khoa Công trình Thái Nguyên Xem chi tiết
477 Nguyễn Hoàng Khoa Công trình Thái Nguyên Xem chi tiết
478 Lê Tuấn Dũng Khoa Công trình Thái Nguyên Xem chi tiết
479 Nguyễn Thị Ngọc Bích Khoa Công trình Thái Nguyên Xem chi tiết
480 Đồng Minh Khánh Khoa Cơ sở kỹ thuật Thái Nguyên Xem chi tiết
481 Ma Thế Cường Khoa Cơ sở kỹ thuật Thái Nguyên Xem chi tiết
482 Bế Lê Hợp Khoa Cơ sở kỹ thuật Thái Nguyên Xem chi tiết
483 Hồ Thị Thanh Mai Khoa Cơ sở kỹ thuật Thái Nguyên Xem chi tiết
484 Dương Thế Thành Khoa Cơ sở kỹ thuật Thái Nguyên Xem chi tiết
485 Vũ Thế Truyền Khoa Cơ sở kỹ thuật Thái Nguyên Xem chi tiết
486 Bùi Thị Thùy Khoa Cơ sở kỹ thuật Thái Nguyên Xem chi tiết
487 Đoàn Xuân Sơn Khoa Cơ sở kỹ thuật Thái Nguyên Xem chi tiết
488 Trịnh Hoàng Sơn Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
489 Tạ Quang Minh Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
490 Trần Quang Dũng Khoa Khoa học cơ bản Thái Nguyên Xem chi tiết
491 Đặng Quý Quyền Khoa Khoa học cơ bản Thái Nguyên Xem chi tiết
492 Vũ Kim Vân Khoa Khoa học cơ bản Thái Nguyên Xem chi tiết
493 Đinh Đức Long Khoa Khoa học cơ bản Thái Nguyên Xem chi tiết
494 Trần Thị Xuân Hương Khoa Khoa học cơ bản Thái Nguyên Xem chi tiết
495 Tạ Thị Hòa Khoa Khoa học cơ bản Thái Nguyên Xem chi tiết
496 Nguyễn Thanh Tú Khoa Khoa học cơ bản Thái Nguyên Xem chi tiết
497 Nguyễn Thị Loan Khoa Khoa học cơ bản Thái Nguyên Xem chi tiết
498 Nguyễn Thị Lan Anh Khoa Khoa học cơ bản Thái Nguyên Xem chi tiết
499 Hoàng Thị Kim Ngân Khoa Khoa học cơ bản Thái Nguyên Xem chi tiết
500 Nguyễn Thị Thu Hà Khoa Khoa học cơ bản Thái Nguyên Xem chi tiết
501 Nguyễn Viết Hiếu Khoa Khoa học cơ bản Thái Nguyên Xem chi tiết
502 Dương Ngọc Đạt Khoa Khoa học cơ bản Thái Nguyên Xem chi tiết
503 Nguyễn Thị Hoa Khoa Lý luận chính trị Thái Nguyên Xem chi tiết
504 Nguyễn Văn Tuân Khoa Lý luận chính trị Thái Nguyên Xem chi tiết
505 Phạm Bích Hằng Khoa Lý luận chính trị Thái Nguyên Xem chi tiết
506 Lê Thị Huyền Khoa Lý luận chính trị Thái Nguyên Xem chi tiết
507 Vũ Quỳnh Anh Khoa Lý luận chính trị Thái Nguyên Xem chi tiết
508 Nguyễn Thị Thu Hiền Phòng KHCN và HTQT Hà Nội Xem chi tiết
509 Dương Quỳnh Anh Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT Hà Nội Xem chi tiết
510 Phạm Ngọc Hưng Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
511 Nguyễn Tùng Dương Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT Xem chi tiết
512 Phạm Quang Dũng Phòng Đào tạo Hà Nội Xem chi tiết
513 Nguyễn Duy Nam Phòng Tổ chức cán bộ Hà Nội Xem chi tiết
514 Đào Nhật Tân Phòng Công tác sinh viên Hà Nội Xem chi tiết
515 Lê Thanh Hải Phòng KHCN và HTQT Hà Nội Xem chi tiết
516 Lê Văn Hoa Phòng Thanh tra giáo dục Hà Nội Xem chi tiết
517 Nguyễn Văn Chung Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
518 Phan Huy Thục Phòng Đào tạo Sau đại học Hà Nội Xem chi tiết
519 Giáp Văn Lợi Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
520 Nguyễn Thị Nam Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
521 Phan Trung Nghĩa Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
522 Phùng Văn Thuần Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
523 Vũ Thị Kiều Ly Khoa Lý luận chính trị Hà Nội Xem chi tiết
524 Nguyễn Văn Thạnh Bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh Hà Nội Xem chi tiết
525 Bùi Xuân Tùng Trung tâm Công nghệ cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
526 Trần Huyền Trang Bộ môn Giáo dục thể chất Hà Nội Xem chi tiết
527 Trương Văn Toàn Khoa Cơ sở kỹ thuật Hà Nội Xem chi tiết
528 Trần Việt Vương Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
529 Nguyễn Xuân Nghĩa Phòng Tổ chức cán bộ Hà Nội Xem chi tiết
530 Phạm Thị Thùy Liên Cở sở Vĩnh Phúc Hà Nội Xem chi tiết
531 Đặng An Phương Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT Hà Nội Xem chi tiết
532 Hoàng Anh Tuấn Khoa Đào tạo tại chức Hà Nội Xem chi tiết
533 Lã Quang Trung Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
534 Nguyễn Diệu Hằng Trung tâm Dịch vụ đời sống Hà Nội Xem chi tiết
535 Tạ Thế Anh Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT Hà Nội Xem chi tiết
536 Nguyễn Thị Phương Thảo Phòng Tài chính - Kế toán Hà Nội Xem chi tiết
537 Vũ Duy Tùng Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
538 Phạm Cao Cường Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT Hà Nội Xem chi tiết
539 Phạm Đức Huy Trung tâm Thông tin thư viện Hà Nội Xem chi tiết
540 Trần Quốc Tuấn Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
541 Vũ Đức Tuấn Phòng KHCN và HTQT Hà Nội Xem chi tiết
542 Trần Trung Hiếu Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
543 Phùng Thị Thùy Dung Phòng Đào tạo Vĩnh Phúc Xem chi tiết
544 Nguyễn Thị Bích Thủy Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
545 Nguyễn Thị Trang Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
546 Nguyễn Thị Thu Hương Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
547 Nhữ Thùy Liên Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
548 Lâm Phạm Thị Hải Hà Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
549 Đặng Thị Huế Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
550 Ngô Thị Thanh Nga Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
551 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Khoa Kinh tế vận tải Hà Nội Xem chi tiết
552 Hoàng Tú Uyên Khoa Kinh tế vận tải Vĩnh Phúc Xem chi tiết
553 Đỗ Huyền Hương Khoa Kinh tế vận tải Vĩnh Phúc Xem chi tiết
554 Bùi Bá Vương Phòng Công tác sinh viên Hà Nội Xem chi tiết
555 Lương Thúy Nhung Phòng Công tác sinh viên Hà Nội Xem chi tiết
556 Trịnh Thanh Bình Phòng Thanh tra giáo dục Hà Nội Xem chi tiết
557 Mai Trường Sơn Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
558 Phùng Văn Ổn Khoa Công nghệ thông tin Hà Nội Xem chi tiết
559 Vũ Đức Chính Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
560 Nguyễn Văn Hưng Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
561 Bùi Thị Hoài Phòng Công tác sinh viên Vĩnh Phúc Xem chi tiết
562 Bùi Đức Thành Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản Vĩnh Phúc Xem chi tiết
563 Nguyễn Thị Thúy Hằng Trung tâm Công nghệ cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
564 Trần Nho Thái Trung tâm Công nghệ cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
565 Nguyễn Hữu Chất Trung tâm Công nghệ cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
566 Phạm Thị Thanh Huyền Khoa Đào tạo tại chức Hà Nội Xem chi tiết
567 Nguyễn Đình Kiên Phòng Tổ chức cán bộ Hà Nội Xem chi tiết
568 Lương Thị Oanh Phòng Tổ chức cán bộ Hà Nội Xem chi tiết
569 Trần Thị Thu Nga Phòng Tổ chức cán bộ Hà Nội Xem chi tiết
570 Ông Văn Hoàng Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
571 Đặng Thị Bích Hợp Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
572 Trần Thị Minh Phong Phòng Tài chính - Kế toán Vĩnh Phúc Xem chi tiết
573 Lương Quý Hiệp Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
574 Lê Văn Khánh Khoa Cơ khí Vĩnh Phúc Xem chi tiết
575 Lê Quỳnh Mai Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
576 Hoàng Văn Cần Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
577 Tô Văn Ban Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
578 Hà Thị Thanh Tâm Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
579 Thái Thị Kim Chung Khoa Khoa học cơ bản Hà Nội Xem chi tiết
580 Nguyễn Thị Bích Ngọc Phòng Đào tạo Vĩnh Phúc Xem chi tiết
581 Đoàn Thị Thanh Thủy Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
582 Đỗ Như Tráng Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
583 Dương Tất Sinh Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
584 Nguyễn Thị Bích Thủy Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
585 Nguyễn Quốc Bảo Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết
586 Phùng Tăng Nghị Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
587 Ngô Thanh Lan Khoa Công trình Vĩnh Phúc Xem chi tiết
588 Nguyễn Xuân Hòa Khoa Cơ khí Hà Nội Xem chi tiết
589 Đồng Thị Thanh Hường Khoa Cơ sở kỹ thuật Vĩnh Phúc Xem chi tiết
590 Nguyễn Thị Thùy Linh Trung tâm Thông tin thư viện Hà Nội Xem chi tiết
591 Đoàn Thị Hồng Anh Trung tâm Thông tin thư viện Vĩnh Phúc Xem chi tiết
592 Nguyễn Thị Xuyến Trạm Y tế Vĩnh Phúc Xem chi tiết
593 Lê Thị Hải Yến Trạm Y tế Vĩnh Phúc Xem chi tiết
594 Ngô Thị Minh Hảo Hà Nội Xem chi tiết
595 Nguyễn Đức Nam Phòng KHCN và HTQT Hà Nội Xem chi tiết
596 Nguyễn Tiến Long Phòng KHCN và HTQT Hà Nội Xem chi tiết
597 Nguyễn Hữu Tân Hà Nội Xem chi tiết
598 Đinh Thị Hiền Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
599 Nguyễn Viết Liên Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
600 Phùng Thị Hoàng Yến Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
601 Nguyễn Thanh Hải Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
602 Lê Văn Mạnh Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
603 Lưu Hồng Quảng Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
604 Nguyễn Văn Huynh Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
605 Nguyễn Văn Tuân Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
606 Lê Tiến Huynh Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
607 Trần Đức Đồng Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
608 Lê Chiêu Kiếm Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
609 Nguyễn Duy Khang Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
610 Nguyễn Thị Hữu Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
611 Ngô Thị Hợp Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
612 Nguyễn Thị Tuyết Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
613 Vũ Bảo Khánh Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
614 Ngô Thị Bích Thảo Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
615 Nguyễn Thị Hương Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
616 Lê Thị Thu Hiền Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
617 Phạm Thị Thái Trung tâm Dịch vụ đời sống Hà Nội Xem chi tiết
618 Lê Thị Hoài Trung tâm Dịch vụ đời sống Hà Nội Xem chi tiết
619 Phạm Mạnh Hùng Trung tâm Dịch vụ đời sống Hà Nội Xem chi tiết
620 Trần An Hưng Trung tâm Dịch vụ đời sống Vĩnh Phúc Xem chi tiết
621 Đoàn Thị Hương Trung tâm Dịch vụ đời sống Vĩnh Phúc Xem chi tiết
622 Trần Thị Minh Nguyệt Trung tâm Dịch vụ đời sống Vĩnh Phúc Xem chi tiết
623 Hoàng Văn Quy Trung tâm Dịch vụ đời sống Vĩnh Phúc Xem chi tiết
624 Đỗ Thị Nga Trung tâm Dịch vụ đời sống Vĩnh Phúc Xem chi tiết
625 Đặng Đức Dũng Trung tâm Dịch vụ đời sống Vĩnh Phúc Xem chi tiết
626 Đỗ Lê Huân Trung tâm Dịch vụ đời sống Vĩnh Phúc Xem chi tiết
627 Nguyễn Hoa Hương Trung tâm Dịch vụ đời sống Vĩnh Phúc Xem chi tiết
628 Dương Phương Ánh Trung tâm Dịch vụ đời sống Vĩnh Phúc Xem chi tiết
629 Đoàn Thị Loan Trung tâm Dịch vụ đời sống Vĩnh Phúc Xem chi tiết
630 Nguyễn Văn Bình Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
631 Bế Viết Trường Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
632 Nguyễn Ngọc Giao Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
633 Nguyễn Đình Tự Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
634 Vũ Tiến Dũng Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
635 Lã Đức Lai Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
636 Đinh Ngọc Quang Phòng Hành chính - Quản trị Hà Nội Xem chi tiết
637 Trần Thị Phương Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
638 Cao Thị Kim Loan Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
639 Hoàng Thị Giang Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
640 Trần Tiến Hải Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
641 Kim Văn Bền Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
642 Trần Tuấn Anh Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
643 Võ Văn Chiến Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
644 Võ Văn Bình Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
645 Trần Thanh Tùng Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
646 Phạm Bá Công Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
647 Đặng Đình Đại Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
648 Nguyễn Đình Chung Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
649 Chu Văn Hiếu Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
650 Đào Kim Ngọc Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
651 Lương Thị Xuân Hường Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
652 Lê Thị Dung Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
653 Nguyễn Thị Hồng Huy Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
654 Bành Thị Nga Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
655 Phạm Thị Thêm Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
656 Võ Thị Kim Thủy Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
657 Nguyễn Thị Xinh Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
658 Nguyễn Thị Hiền Phòng Hành chính - Quản trị Vĩnh Phúc Xem chi tiết
659 Nguyễn Thị Hải Vân Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
660 Trần Anh Tuấn Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
661 Nguyễn Thị Nguyệt Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
662 Dương Văn Dũng Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
663 Triệu Thị Phương Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
664 Trần Đức Long Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
665 Vũ Văn Cường Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
666 Phạm Văn Lộ Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
667 Nguyễn Sỹ Nghiệp Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
668 Vũ Thị Tuyết Nga Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
669 Nguyễn Thị Hoa Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
670 Thân Hồng Thắng Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
671 Lê Hải Long Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
672 Tạ Thiếu Sinh Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
673 Lê Thị Thu Hương Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
674 Hoàng Trung Thành Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
675 Nguyễn Thanh Tùng Khoa Cơ sở kỹ thuật Thái Nguyên Xem chi tiết
676 Nguyễn Văn Quang Khoa Công trình Hà Nội Xem chi tiết