Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Bùi Hương Giang - Trung tâm Công nghệ cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Bùi Hương Giang
Thạc sỹ
12/09/1982
Nữ
Hà Nội
Số 2 ngõ 54/1 - Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
0983252678
giangbh@utt.edu.vn
Hà Nội
Trung tâm Công nghệ cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chuyên tu
Đại học GTVT
Kinh tế xây dựng
Việt Nam
2006
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kinh tế xây dựng
2013
Đại học GTVT
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thành thạo

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ Tiếng Anh B, Chứng chỉ tin học B

Quá trình công tác chuyên môn

04/2005 - 03/2007 Trung tâm Đào tạo Nghề - Trường Cao đẳng GTVT Cán sự
03/2007 - Nay Trung tâm Công nghệ Cơ khí - Trường Đại học Công nghệ GTVT Chuyên viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm