Thứ Tư ,Tháng Sáu 20, 2018

Giảng viên: Bùi Thế Chung - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Bùi Thế Chung
20/05/1979
Nam
Hải Dương
Chung cư Bắc Hà, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
0983332346
chungbt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Trường đại học Giao Thông Vận Tải
Xây dựng cầu đường bộ
Việt Nam
2004
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

2008 -:- 2010 Văn phòng khoa Công Trình Giáo viên
2002 -:- 2008 Bộ môn đường Giáo viên
2011 -:- 2013 Bộ môn Cơ học đất - Vật liệu xây dựng Giáo viên
2013 -:- 2014 Bộ môn Địa kỹ thuật Giáo viên
Từ 11/2014 đến nay Bộ môn Thí nghiệm công trình Giáo viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm