Thứ Tư ,Tháng Năm 23, 2018

Giảng viên: Bùi Thị Hương Sơn - Phòng Tài chính - Kế toán

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Bùi Thị Hương Sơn
Thạc sĩ
28/10/1975
Nữ
Vĩnh Phúc
Khu TT Trường Đại học Công nghệ GTVT - Đồng Tâm - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
02113 867393
sonbth@utt.edu.vn
Vĩnh Phúc
Phòng Tài chính - Kế toán

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Tại chức
Trường Đại học Thương mại
Kế toán
Vietnam
2000
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản trị kinh doanh
2015
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
giao tiếp thông thường

4. Chứng chỉ:

Tin học, Ngoại ngữ(Tiếng Anh)

Quá trình công tác chuyên môn

12/2000-9/2002 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải( nay là Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải) Nhân viên kế toán
10/2002-2/2009 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải( nay là Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Kế toán viên
3/2009-2/2010 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải( nay là Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải) Kế toán viên, phụ trách tài chính - kế toán, Trung tâm Đào tạo Vĩnh Yên- Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải( nay là Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải)
3/2010-7/2011 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải ( nay là Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải) Phó trưởng phòng Tài chính - kế toán, Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải ( nay là Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải)
8/2011-9/2015 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Phó trưởng phòng Tài chính - kế toán,Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
10/2015- nay Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Phó trưởng phòng Tài chính - kế toán, phụ trách kế toán cơ sở Vĩnh Phúc, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

1

Các hướng nghiên cứu quan tâm