Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Bùi Thị Lan Anh - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Bùi Thị Lan Anh
Thạc sỹ
03/09/1983
Nữ
Hưng Yên
Số 54, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
lananhbt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Đại học Sư Phạm Hà Nội 2
Toán - Tin
Việt Nam
2005
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Lý thuyết Xác suất và thống kê Toán học
2011
Đại học Khoa học Tự Nhiên- ĐH QG Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên ĐH, CĐ- Chứng chỉ Tiếng Anh C

Quá trình công tác chuyên môn

11/2011-7/2015 Bộ môn Toán - Khoa Khoc học cơ bản- Đại học Công nghệ giao thông vận tải Giảng dạy
8/2015- nay BM Toán - Khoa Khoc học cơ bản - ĐH Công nghệ giao thông vận tải Phó trưởng Bộ môn Toán, Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Ứng dụng phần mềm R trong giảng dạy Xác suất thống kê 2016 Cấp Trường Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Giáo trình Xác suất thống kê 2016 Đại học Công nghệ giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm