Thứ Năm ,Tháng Năm 24, 2018

Giảng viên: Bùi Thị Phương Hoa - Khoa Cơ sở kỹ thuật

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Bùi Thị Phương Hoa
Thạc sĩ
05/08/1986
Nữ
Hà Nội
Xóm Chùa, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội
0986581986
hoabtp@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
Trường đại học Giao thông vận tải
Xây dựng cầu đường
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
2014
Trường đại học Giao thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Nghiên cứu đánh giá đặc trưng hình học quốc lộ 297 đoạn tuyến (Km157+160 - Km174+00) theo quan điểm an toàn giao thông

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B
Tiếng Pháp
delf B1

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

09/2009 tổ bộ môn đường - khoa công trình - trường đại học Công nghệ giao thông vận tải giảng viên
06/2011 Bộ môn hình họa - vẽ kỹ thuật - Khoa Cơ sở kỹ thuật - Trường đại học Công nghệ giao thông vận tải giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm