Thứ Tư ,Tháng Sáu 20, 2018

Giảng viên: Bùi Tiến Tú - Khoa Cơ sở kỹ thuật

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Bùi Tiến Tú
Thạc sỹ kỹ thuật
01/06/1990
Nam
Thái Bình
Số 11D - Ngõ 155 - Ngách 37 - Đường Cầu Giấy - Cầu Giấy - Hà Nội
0973 570 596
tubt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội
Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
Việt nam
2013
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Thạc sĩ ngành xây dựng công trình giao thông
2016
Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Normal

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

Năm 2014 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - UTT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm