Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Cao Xuân Hoàng - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Cao Xuân Hoàng
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
29/11/1983
Nam
Hà Nội
Trường Đại học CNGTVT
0986.195.057
hoangcx@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Tại chức
Trường ĐH Thương Mại
Kế toán doanh nghiệp thương mại
Việt Nam
2008
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản trị kinh doanh
2017
Trường Đại học giao thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
B

4. Chứng chỉ:

NVSP 2, Tin học Văn Phòng

Quá trình công tác chuyên môn

2008 -2013 Phòng HCQT, Trường CĐ GTVT nay là Trường ĐHCNGTVT Nhân viên
2013 Cty CP Tư vấn và XDCT - UTT Kế toán
2013-2015 Ban XDCB, Trường ĐHCNGTVT Chuyên viên
2015 - Nay Phòng ĐBCL-ĐT Chuyên viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm