Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Chu Thị Bích Hạnh - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Chu Thị Bích Hạnh
Tiến sỹ kế toán
07/04/1979
Nữ
Đồng Lương - Cẩm Khê - Phú Thọ
Phòng 508 Nhà H, số 54 Triều Khúc- Quận Thanh Xuân - Hà Nội
0987689495
hanhctb@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Đông Đô
Quản trị kinh doanh
Việt Nam
2001
Tiếng Anh
2005

2. Sau đại học:

Kế toán
2010
Trường Đại học Thương Mại
Kế toán
Quyết định công nhận Tiến sỹ: 29/12/2017
Trường Đại học Thương Mại
Kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh dịch vụ tại các doanh nghiệp tư vấn xây dựng Việt Nam

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Cử nhân tiếng Anh

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ kế toán trưởng ; Chứng chỉ tin học ứng dụng; chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

7/2001 - 6/2006 Ban quản lý các dự án 18 Kế toán viên
7/2006 -10/2013 Bộ môn Kế toán - Kiểm toán, Khoa Kinh Tế Vận Tải, Trường Cao đẳng GTVT ( nay là trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải) Giảng viên
11/2013 - nay Bộ môn Kế toán - Kiểm toán, khoa Kinh tế Vận Tải, Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Giảng viên, Phó trưởng bộ môn

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu xây dựng quy trình giảng dạy thực hành nghiệp vụ kế toán 2013 Cấp Trường Tham gia
2 Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dịch vụ tư vấn xây dựng tại các doanh nghiệp tư vấn xây dựng trên địa bàn Hà Nội 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
3 Nghiên cứu hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà 2017 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Một số ý kiến về kế toán TSCĐ 2012 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 8/2012
2 Ảnh hưởng của một số chuẩn mực kế toán đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2012 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 8/2012
3 Kế toán trong kinh doanh dịch vụ tư vấn xây dựng. một số vấn đề cần trao đổi 2012 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 2/2012
4 Kế toán dự phòng giảm giá tài sản thực trạng và giải pháp 2008 Kỷ yếu trường Đại học Thương Mại
5 Một số ý kiến trao đổi về chuẩn mực kế toán 15- Hợp đồng xây dựng 2013 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 8/2013
6 Ý kiến về thời điểm ghi nhận doanh thu và quy mô doanh thu dịch vụ tư vấn xây dựng 2015 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 5/2015
7 Một số ý kiến trao đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học chuyên ngành kế toán - Kiểm toán Trường ĐH Thương Mại 2014 Kỷ yếu trường ĐH Thương Mại, 2014
8 Yếu tố tác động đến kế toán doanh thu, chi phí dịch vụ trong doanh nghiệp tư vấn xây dựng 2016 Tạp chí Tài chính, kỳ 1- tháng 8/2016(638)
9 Tiêu chuẩn để đánh giá thông tin hữu ích trên Báo cáo Kế toán Quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam 2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế , Hội Kế toán và Kiểm Toán Việt Nam, 2016
10 Một số trao đổi về kế toán chi phí đi vay (Chuẩn mực kế toán VAS 16) 2016 Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán số 5(154) 2016

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm