Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Chu Văn Huỳnh - Khoa Cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Chu Văn Huỳnh
Thạc sĩ
21/10/1984
Nam
Hà Nội
Phòng 401 - H1, Trường Đại học Công nghệ GTVT - 54, Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
0435524818
huynhcv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học Chính quy
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ô tô và xe chuyên dụng
Việt Nam
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Ô tô và xe chuyên dụng
2013
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trình độ B1

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

2010 - nay Khoa Cơ khí - Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Xây dựng mô hình và nghiên cứu động lực học phanh ô tô sử dụng hệ thống phanh "by wirre" 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu khả năng chống lật của xe tải với mô hình điều khiển kết hợp sự làm việc của thanh ổn định ngang và hệ thống phanh 2017 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm