Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Công Minh Quang - Phòng Công tác sinh viên

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Công Minh Quang
Thạc sỹ
19/05/1959
Nam
Hà Nội
54 Triều Khúc-Thanh Xuân Nam-Thanh Xuân
0912073493
quangcm@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Công tác sinh viên

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường đại học Thủy Lợi Hà Nội
Công trình
Việt Nam
10/1982
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật công trình GT
1995
Học viện KTQS Bộ quốc phòng
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Chứng chỉ C

4. Chứng chỉ:

Giáo dục đại học, kiểm định chất lượng giáo dục, tiếng Anh C

Quá trình công tác chuyên môn

1982-1986 Cục kỹ thuật-Đặc khu Quảng Ninh Trợ lý kỹ thuật Ban thủy điện nhỏ
1987-2001 Tổ Cầu Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên
2002-2008 Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ GTVT Phó Trưởng phòng
2009-2016 Phòng CTHSSV Trường Đại học Công nghệ GTVT Trưởng phòng

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Xác định hệ số modun chống trượt cạnh tấm BTXM mặt đường sân bay 11/2008 Cấp Trường Thành viên
2 Biến dạng bề mặt đường BTXM sân bay Tân Sơn Nhất do thay đổi nhiệt độ môi trường 2011 Cấp Trường Chủ biên
3 Ứng dụng vật liệu tai chỗ cho bê tông mặt đường Tây bắc 2014 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Xác định hệ số modun chống trượt cạnh tấm BTXM mặt đường sân bay 11/2008 Hội nghị CHVRBD toàn quốc. Đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị CHVRBD toàn quốc 11/2008

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm