Thứ Tư ,Tháng Năm 23, 2018

Giảng viên: Đàm Thị Dung - Trạm Y tế

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đàm Thị Dung
Dược sỹ trung cấp
03/02/1971
Nữ
Hà Nội
số nhà 58 ngõ 208 lê Trọng Tấn Khương Mai - Thanh Xuân- Hà Nội
0916212119
dungdt@utt.edu.vn
Hà Nội
Trạm Y tế

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh B
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ tin học trình độ B

Quá trình công tác chuyên môn

Tháng 8 năm 2003 đến nay Trường đại học Công nghệ Giao Thông Vận Tải Sơ cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm