Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Đặng Đức Thuận - Khoa Cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đặng Đức Thuận
Thạc sĩ
27/08/1982
Nam
Gia Lâm, Hà Nội
Tổ dân phố Thành Trung, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
0985821911
thuandd@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Trường ĐHNN I Hà Nội
Cơ khí
Việt Nam
2006
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật cơ khí
2015
Học viện NN Việt Nam
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B2

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

5/ 2013 Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm