Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Đặng Thế Vinh - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đặng Thế Vinh
Kỹ Sư Xây dựng Cầu Đường
07/10/1987
Nam
Hà Nội
P302-CT2 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm
0975999362
vinhdt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự
Cầu Đường Sân Bay
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

01/2012 - 11/2014 Bộ môn Địa Kỹ Thuật Kỹ sư - Kỹ thuật viên
11/2014 - nay Bộ môn Thí nghiệm Công trình Kỹ sư - Kỹ thuật viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu thực nghiệm mối tương quan giữa E đo bằng thiết bị FWD và E đo bằng cần đo võng Benkelman đối với kết cấu áo đường mềm Đang thực hiện Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm