Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Đào Mạnh Tú - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đào Mạnh Tú
Thạc sĩ
09/06/1987
Nam
Hà Nội
Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
0976936802
tudm@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông vận tải
Kỹ thuật viễn thông
Việt Nam
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật điện tử
2014
Đại học Giao thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trình độ B

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2010 đến nay Đại học Công nghệ giao thông vận tải Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm