Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Đào Quang Huy - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đào Quang Huy
Thạc sỹ kỹ thuật
09/03/1983
Nam
Hà Nội
số 25 ngõ 445 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội
0972121662
huydq@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường đại học giao thông vận tải
Xây dựng cầu đường
Việt Nam
2006
Tài chính doanh nghiệp
2015

2. Sau đại học:

Xây dựng cầu hầm
2013
Đại học Giao thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
B1

4. Chứng chỉ:

Tin học, Chứng chỉ sư phạm, Nghiệp vụ kiểm định công trình, Chứng chỉ tư vấn giám sát

Quá trình công tác chuyên môn

2007 - 2010 Viện chuyên ngành cầu Hầm - Viện khoa học công nghệ giao thông vận tải Chuyên viên
2010-2011 Trung tâm tư vấn Cầu đường - Viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải Chuyên viên
2011 - 2012 Trung tâm tư vấn kiểm định chất lượng công trình GTVT - Viên khoa học và công nghệ GTVT Chuyên viên
2012 - nay Trường đại học Công nghệ GTVT - Bộ môn Cầu Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu thiết kế dầm cầu giản đơn mặt cắt chữ U sử dụng bê tông cường độ cao HSC 2015 Cấp Trường Tham gia
2 Nghiên cứu ứng dụng thiết bị Model P3 vào xác định ứng suất trong kết cấu Cầu 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu các giải pháp kết cấu chịu tải trọng động đất trong cầu dây văng 2016 Cấp Trường Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Phân tích tần số dao động riêng của bản mặt cầu trực hướng bằng lý thuyết biến dạng trượt bậc cao 4-2017 Tạp chí Cầu đường

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Thiết kế cầu Bê tông cốt thép 2016 Nhà xuất bản Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm