Thứ Bảy ,Tháng Sáu 23, 2018

Giảng viên: Đào Thị Hương Giang - Khoa Cơ sở kỹ thuật

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đào Thị Hương Giang
Thạc sỹ kỹ thuật
16/12/1985
Nữ
Hà Nội
xóm Tân Hòa, thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai
1239136668
giangdth@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Đại học Giao thông Vận tải
Cơ giới hóa xây dựng giao thông
Việt Nam
2008
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Máy xây dựng xếp dỡ
2012
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Ielts 5.0
Tiếng Hàn
sơ cấp

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm, ielts quốc tế

Quá trình công tác chuyên môn

2008-2016 Khoa Cơ sở kỹ thuật Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN AUTOCAD TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI 2012 Cấp Trường Cán bộ tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH NGANG XE KÉO RƠ MOÓC BẰNG MÔ HÌNH CON LẮC KÉP 2015 Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải
2 Giáo trình Hình học họa hình 2015 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm