Thứ Năm ,Tháng Năm 24, 2018

Giảng viên: Đào Văn Toàn - Trung tâm Thông tin thư viện

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đào Văn Toàn
Thạc sĩ
15/10/1960
Nam
Hà Nội
Số 15 C, Ngõ 1 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
0912186399
toandv@utt.edu.vn
Hà Nội
Trung tâm Thông tin thư viện

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Cơ khí Ô tô
Việt Nam
1984
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Cơ khí Chế tạo máy
1999
Trường Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trung bình

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ Sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

2/1979-91979 Trường Sỹ quan Pháo Binh Học viên
8/1979-2/1979 Chiến sĩ F675 Pháo binh Bồ đội
9/1979-121984 Đoàn 871 bqp học tại Trường đại học GTVT Hà Nội Học viên
12/1984-6/1986 Px tổng lắp-ktv-u2 Bí thư chi đoàn
6/1986-9/1990 Cơ sở z151-trợ lý kỹ thuật-u4 Phó bí thư đoàn
10/1990-6/1992 Trường Công nhân Cơ khí ôtô Hà nội Giáo viên
7/1992-6/2000 Trường CĐ GTVT Giáo viên
9/2003-9/2005 Trường Cao đẳng GTVT Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nghề
10/2005-8/2009 Trường Cao đảng GTVT Giám đốc TT ĐT nghề
2009-nay Trường Cao đẳng GTVT Giám đốc thư viện

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 1. Nghiên cứu nhu cầu tin và đảm bảo thông tin phục vụ việc nghiên cứu học tập của học sinh - sinh viên tại Thư viện Trường Đại học Công nghệ GTVT khu vực Hà Nội 2011 Cấp Trường Thành viên tham gia
2 2. Khai thác thư viện giáo trình điện tử phục vụ việc tham khảo và học tập của học sinh – sinh viên tại thư viện trường ĐH Công nghệ GTVT – Hà Nội 2012 Cấp Trường Thành viên tham gia
3 Nghiên cứu phát triển TV trường ĐHCNGTVT Hà Nội góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm