Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Đỗ Như Hồng - Khoa Lý luận chính trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đỗ Như Hồng
Thạc Sỹ
16/02/1984
Nữ
Hà Nam
54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
04 35523949
hongdn@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Lý luận chính trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn Hà Nội
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Việt Nam
2006
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
2013
ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
bình thường

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

Từ tháng 01/2007 đến nay Khoa Lý luận Chính trị - Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy và nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Công tác phát triển Đảng trong sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT thực trạng và giải pháp 2014 Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Mô hình tổ chức và cơ chế quản lý ngành Hàng không dân dụng Việt Nam 2014 Tạp chí Dân tộc, số 162
2 Tìm hiểu về Hàng không Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 2015 Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 279
3 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Tổng công ty Hàng không Việt Nam hiện nay 2016 Tạp chí Dạy và Học ngày nay
4 Thực hiện cổ phần hóa tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam 2017 Tạp chí Giáo dục và xã hội
5 Xây dựng hệ thống cảng hàng không ở Việt Nam giai đoạn 1998 - 2003 2018 Tạp chí Giáo dục và xã hội

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm