Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Đỗ Quốc Hùng - Phòng Hành chính - Quản trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đỗ Quốc Hùng
Kỹ sư
11/12/1970
Nam
Thanh Hóa
Số nhà 44, ngõ 241, tổ dân phố số 9, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội
0913030805
doquochung@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Hành chính - Quản trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chuyên tu
Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Cơ khí ô tô
Việt Nam
2003
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

1. Kỹ thuật ô tô hiện đại 2. Bồi dưỡng về Giáo dục học đại học 3. Kỹ năng giảng dạy theo chương trình khung 4. Bồi dưỡng Sư phạm dạy nghề 5. Tin học ứng dụng 6. Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

08/1995-14/04/2005 Tổ Dạy nghề cơ khí ô tô - Trung tâm Đào tạo nghề - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Giảng dạy
15/04/2005-10/2007 Tổ Dạy nghề cơ khí ô tô - Trung tâm Đào tạo nghề - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Ủy viên BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch Công đoàn Trung tâm; Tổ phó, kiêm giảng dạy
11/2007-23/11//2008 Tổ Dạy nghề cơ khí ô tô - Trung tâm Đào tạo nghề - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Ủy viên BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch Công đoàn Trung tâm; Tổ phó - phụ trách tổ, kiêm giảng dạy
24/11/2008-19/8/2014 Tổ Công nghệ ô tô - Trung tâm Công nghệ cơ khí - Trường Đại học Công nghệ GTVT Chi ủy viên chi bộ Trung tâm; Ủy viên BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch Công đoàn Trung tâm; Tổ trưởng, kiêm giảng dạy
20/8/2014-02/02/2015 Tổ Vật tư - Văn thư, phòng Hành chính - Quản trị, Trường Đại học Công nghệ GTVT Ủy viên BCH Công đoàn Trường; Tổ trưởng, kiêm giảng dạy
03/02/2015 đến nay Tổ Hành chính - Văn thư, phòng Hành chính - Quản trị, Trường Đại học Công nghệ GTVT Chi ủy viên chi bộ phòng; Ủy viên BCH Công đoàn Trường; Tổ trưởng, kiêm giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm