Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Đỗ Thị Huyền - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đỗ Thị Huyền
Thạc sĩ
25/11/1986
Nữ
Hà Nội
54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0972997125
huyendt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Giao thông vận tải
Kinh tế xây dựng
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Bằng Ths 1: Kinh tế xây dựng; Bằng Ths 2: Kế toán,kiểm toán và phân tích
Bằng Ths 1: 12/2012; Bằng Ths 2: 1/2014
Bằng Ths 1: Trường Đại học Giao thông vận tải; Bằng Ths 2: Trường ĐH Kinh tế quốc dân
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Chứng chỉ Kỹ sư định giá, Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

Quá trình công tác chuyên môn

9/2009 - 9/2013 Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải Dự toán
9/2013 - nay Bộ môn Kế toán kiểm toán - Khoa Kinh tế vận tải - Trường ĐH công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố 2015 Cấp Trường Cán bộ tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Bàn về tài khoản kế toán nguyên liệu, vật liệu theo quy định hiện nay 2016 Nội san Khoa học và Công nghệ Giao thông số 01 tháng 3/2016
2 Tăng cường quản lý rủi ro trong xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ ở doanh nghiệp nhỏ và vừa 2016 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 7/2016

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm