Thứ Bảy ,Tháng Sáu 23, 2018

Giảng viên: Đỗ Thị Lan Hương - Trung tâm Thông tin thư viện

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đỗ Thị Lan Hương
Thạc sĩ
18/02/1980
Nữ
Hà nội
trung tâm thông tin thư viện Đại học Công nghệ GTVT
0989858366
huongdtl@utt.edu.vn
Hà Nội
Trung tâm Thông tin thư viện

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Đại học Giao thông vận tải ( Cầu giấy - Hà nội )
Kinh tế xây dựng
Việt nam
2004
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản lý Khoa học và Công nghệ
2010
Học viện Kĩ thuật quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
trung bình
Tiếng Pháp
trung bình

4. Chứng chỉ:

tin học B; ngoại ngữ Anh C;Chứng chỉ kiểm định chất lượng dạy nghề;Chứng chỉ nghiệp vụ thông tin thư viện; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy đại học, cao đẳng.

Quá trình công tác chuyên môn

11/2006 đến nay Cao đẳng GTVT (nay là Đại học Công nghệ GTVT) Từ 01/11/2006 đến 05/2009 Quản lý Học sinh tại TT Đào tạo nghề; Từ tháng 6/2009 đến tháng 9/2010 chuyên viên tại phòng Thanh tra Giao dục & Công tác HSSV; từ tháng 9 năm 2010 đến nay công tác tại TT Thông tin thư viện.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm