Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Đỗ Thị Thơ - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đỗ Thị Thơ
Thạc sĩ
17/06/1982
Nữ
ha noi
7/140/43 Co Nhue, Bac Tu Liem
0948082511
thodt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy tập trung
Học viện Tài chính
Tài chính - Ngân hàng
Việt Nam
2004
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Tài chính - Ngân hàng
2010
Học viện Tài chính
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Chuẩn B1 Châu Âu

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2004-2008 Công ty TNHH DP & TBYT Minh Phát Kế toán trưởng
2008 đến nay Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Phấn đấu cải thiện điểm số và xếp hạng môi trường kinh doanh 2016 Tạp chí Thanh tra Tài chính số 168, tháng 06/2016.
2 Cục Thuế Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế 2016 Tạp chí Thanh tra Tài chính số 169, tháng 07/2016.
3 Cần đẩy nhanh thoái vốn Nhà nước qua thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán 2016 Tạp chí Thanh tra Tài chính số 170, tháng 08/2016.
4 Sử dụng lý thuyết Tài chính hành vi trong đầu tư chứng khoán 2016 Tạp chí Thanh tra Tài chính số 170, tháng 08/2016

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm