Thứ Hai ,Tháng Mười Hai 17, 2018

Giảng viên: Đỗ Thị Thu Hà - Phòng Tài chính - Kế toán

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đỗ Thị Thu Hà
trung cấp
20/01/1973
Nữ
Hà Nội
Khu tập thể 873 P. Trung Văn- Q. Nam Từ Liêm- Hà Nội
01692036875
hadtt@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Tài chính - Kế toán

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

4/1994 - 11/2009 Tổ nhà ăn phòng dịch vụ đời sống, trường Cao đẳng Giao thông vận tải Nhân viên
12/2009 - 07/2010 Tổ quản lý giảng đường phòng Hành chính - Quản trị trường Cao đẳng Giao thông vận tải Nhân viên
08/2010 - 02/2012 Tổ Văn thư Phòng Hành chính - Quản trị trường Cao đẳng Giao thông vận tải Nhân viên
03/2012 - nay Phòng Tài chính - Kế toán trường Đại học Công nghệ GTVT Nhân viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm