Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Đỗ Thị Thu Phương - Phòng Tổ chức cán bộ

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đỗ Thị Thu Phương
Thạc sĩ
24/12/1988
Nữ
Hà Nội
SN 105 ngõ 528 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
0973084034
phuongdtt@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Tổ chức cán bộ

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
ĐH Thương Mại
Quản trị kinh doanh
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản trị kinh doanh
2014
ĐH Thương Mại
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
bình thường

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm dành cho GV giảng dạy CĐ, ĐH

Quá trình công tác chuyên môn

5/2013 đến nay Phòng Tổ chức cán bộ quản lý hồ sơ

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm