Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Đỗ Thị Vân Anh - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đỗ Thị Vân Anh
Thạc sĩ
07/02/1987
Nữ
Chưa có thông tin
Đống Đa - Hà Nội
0985205030
anhdtv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
ĐH Kinh tế quốc dân
Quản trị kinh doanh
Chưa có thông tin
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kinh tế đối ngoại
2013
ĐH Kinh tế quốc dân
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2011 - nay: ĐH Công Nghệ GTVT GV bộ môn cơ sở ngành kinh tế

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm