Thứ Năm ,Tháng Bảy 19, 2018

Giảng viên: Đoàn Lan Phương - Khoa Cơ sở kỹ thuật

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đoàn Lan Phương
Thạc sỹ
12/08/1979
Nữ
Thái Bình
P201 - B2 - TT Vĩnh Hồ - Thịnh Quang _ Đống Đa - Hà Nội
0938820613
phuongdl@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Xây dưng cầu đường
Việt Nam
2001
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng công trình
2005
Học Viện Kỹ thuật Quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
A

4. Chứng chỉ:

Tin học, nghiệp vụ sư phạm, quốc phòng an ninh,

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 2001 đến nay Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi 2008 Cấp Trường cán bộ tham gia
2 Tính tấm composite dưới tác dụng của nhiệt độ và độ ẩm 2013 Cấp Trường cán bộ tham gia
3 Tính toán ổn định của vỏ composite dạng côn và elip đối xứng trục 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Sức bền vật liệu 2016 Nhà xuất bản Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm