Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Đoàn Thị Thanh Hằng - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đoàn Thị Thanh Hằng
Thạc sỹ
28/09/1977
Nữ
Nam Định
401-17T9- Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội
Chưa có thông tin
hangdtt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính qui
Đại học Sư phạm Hà Nội 1
Toán-Tin
Việt Nam
1998
Kỹ sư Công nghệ thông tin
2000

2. Sau đại học:

Toán học
2003
Đại học sư phạm Hà Nội 1
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Tiếng Anh B

Quá trình công tác chuyên môn

2003- nay Khoa Công nghệ thông tin Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm