Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Đồng Văn Phúc - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đồng Văn Phúc
Thạc sỹ kỹ thuật
03/08/1977
Nam
Hải Dương
Bộ môn Đường bộ, khoa Công trình, ĐH Công nghệ GTVT, Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
0995569557
phucdv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Xây dựng cầu đường - Chuyên ngành Đường bộ
Việt Nam
1999
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
2009
Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trung bình

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; Chứng chỉ Training course in the operation, calibration, processing of data and maintenance of the ARRB Hawkeye 1000 DUO Road Survey System; Chứng chỉ hoạt động xây dựng về thiết kế đường bộ; Chứng chỉ hoạt động TVGSXD CTGT; Chứng chỉ về thẩm tra ATGT đường bộ

Quá trình công tác chuyên môn

Tháng 7/1999 đến 02/2000 Công ty C.P công trình giao thông 128 - CIENCO1 Cán bộ kỹ thuật thi công
Tháng 3/2000 đến 6/2012 Công ty C.P Tư vấn đầu tư & xây dựng GTVT - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Kỹ sư thiết kế
Từ tháng 7/2012 đến nay Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên Bộ môn Đường bộ

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Tham gia biên soạn, chuyển đổi Tiêu chuẩn khảo sát đường ô tô từ TCN sang TCVN 2014 Cấp Bộ Tham gia
2 Tiếp cận mới về dao động tuyến tính và phi tuyến của tấm bê tông cốt thép 2015 Cấp Trường Tham gia
3 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Hawkeye trong khảo sát, đánh giá tình trạng mặt đường ô tô ở Việt Nam 2015 Cấp Bộ Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Transport of solute in a junction of two - dimensional orthogonal channels 2014 Tạp chí Giao thông vận tải (ISSN 0866-7012)

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Thiết kế đường ô tô 2017 Nhà xuất bản Xây dựng

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm