Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Dương Thị Hồng Anh - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Dương Thị Hồng Anh
Thạc sĩ
28/11/1985
Nữ
Hà Nội
54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
0904225522
honganhdt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
ĐH Ngoại ngữ
Tiếng Anh
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh
2013
Victoria University
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Anh
Chưa có thông tin
Trung
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2011 đến nay Khoa KHCB- Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế xây dựng 2015

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm