Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Dương Thị Thu Hương - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Dương Thị Thu Hương
Thạc sỹ
09/01/1985
Nữ
Hà Nội
Tựu Liệt - Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội
0915930895
thuhuongdt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học GTVT Hà Nội
Vận tải kinh tế
Việt Nam
2008
Không có
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Tổ chức và quản lý vận tải
2012
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh B
Tốt

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm, Tin học văn phòng

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 10/2008- nay Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm