Thứ Tư ,Tháng Một 17, 2018

Giảng viên: Dương Văn Đoan - Khoa Đào tạo tại chức

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Dương Văn Đoan
Thạc sĩ
26/04/1972
Nam
Hà Nội
Số 54 - Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
0912263626
doandv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Đào tạo tại chức

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
ĐH VH Hà Nội
CT VHQC
Việt nam
1995
ĐH Ngoại ngữ Hà Nội
2000

2. Sau đại học:

QLGD; Tieng Anh
2008
ĐH QG Hà Hội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Đủ dùng

4. Chứng chỉ:

Tin học B; Giáo dục học đại học; Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

1998-1999 BCH Đoàn trường; Phòng TC-HC trường Cao đẳng GTVT Phó Bí thư Đoàn trường; Cán sự phòng TC-HC
2000-2004 BCH Đoàn trường; Phòng TC-HC trường Cao đẳng GTVT Phó Bí thư Đoàn trường; Giảng dạy kiêm chức
01/6/1996 đến 1998 Trường Trung học GTVT khu vực I; sau là Trường Cao đẳng GTVT 1/2 Công tác Đoàn; 1/2 Cán bộ phòng TC-HC
2005-2006 VP Đảng ủy; Phòng TC-HC Trường Cao đẳng GTVT Cán bộ VP Đảng ủy; Giảng dạy kiêm chức
2007-2008 Giảng viên bộ môn Tiếng Anh khoa KHCB Trường Cao đẳng GTVT Giảng dạy
2009-T4/2011 Giảng viên Trung tâm GDTX trường Cao đẳng GTVT Giảng dạy, Quản lý SV
T5/2011-T5/2014 Trung tâm GDTX, sau đó là Khoa Đào tạo tại chức Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên, QLSV
T6/2014-T8/2016 Khoa Đào tạo tại chức Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên, Phó Trưởng khoa

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm