Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Dương Xuân Kỷ - Bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Dương Xuân Kỷ
Cử nhân
15/05/1959
Nam
Hà Nội
Tân Triều Thanh Trì Hà Nội
0912506536
kydx@utt.edu.vn
Hà Nội
Bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn
Cử nhân thể thao dưới nước
Việt Nam
1980
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Anh văn
B

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

1/1982-10/1988-Giáo viên trường Nghề Điện SÓc Sơn Hà Nội Hà Nội Giáo viên
11/1988-5/2011 - Giảng viên trường Cao đảng GTVT Hà Nội Giảng viên
Năm 2011 đến nay - trường Đại học Công nghệ GTVT Hà Nội Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hành bắn súng tiểu liên AK cho sinh viên trường đại học Công nghệ GTVT 2015 Cấp Trường Cán bộ tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm