Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Giang Thị Tuyết Nhung - Phòng Tài chính - Kế toán

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Giang Thị Tuyết Nhung
27/01/1986
Nữ
Hà Nội
Xóm Chùa - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội
0966607667
nhunggtt@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Tài chính - Kế toán

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học tại chức
Trường Đại học Thương Mại
Kế toán Doanh nghiệp
Việt Nam
2013
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính do Học viện Hành chính cấp năm 2013

Quá trình công tác chuyên môn

01/09/2006-30/09/2008 Tại Nhà ăn tập thể trường ĐH Công nghệ GTVT Nhân viên
01/10/2008 - 01/08/2010 Phòng Hành chính - Quản trị trường ĐH Công nghệ GTVT Nhân viên
Từ 02/08/2010 đến nay Phòng Tài chính - Kế Toán trường ĐH Công nghệ GTVT Chuyên viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm