Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Hà Thị Diệu Linh - Phòng Tổ chức cán bộ

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Hà Thị Diệu Linh
Cử nhân
08/05/1989
Nữ
Thái Bình
54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
043.5526339
linhhtd@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Tổ chức cán bộ

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Lao động - Xã hội
Bảo hiểm
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
bình thường

4. Chứng chỉ:

Chứng Bồi dưỡng kiến thức nhà nước chương trình chuyên viên, Chứng chỉ Tin học, Chứng chỉ Tiếng Anh, chứng chỉ B1

Quá trình công tác chuyên môn

10/2011-nay Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Chuyên viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm