Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Hoàng Đình Thi - Phòng Hành chính - Quản trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Hoàng Đình Thi
Thạc sỹ
20/06/1962
Nam
Hà Nội
54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Chưa có thông tin
hoangdinhthi@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Hành chính - Quản trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học tại chức
Trường Đại học Luật Hà Nội
Chuyên ngành Luật
Việt Nam
1998
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản lý Khoa học và công nghệ
2010
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Nga
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Giáo dục học Đại học do Khoa Sư phạm- ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2001

Quá trình công tác chuyên môn

04/1985 - 03/1986 Xí nghiệp xây dựng Đường 210 Công nhân kỹ thuật xưởng
03/1986 - 01/1989 Tiểu đoàn 12, trung đoàn 68, sư đoàn 304, QĐ II Nhân viên quân lực
01/1989 - 04/1990 Xí nghiệp xây dựng Đường 210 Công nhân kỹ thuật xe máy
04/1990 - 12/1995 Trường Trung học Giao thông vận tải khu vực I Giáo viên trung học
01/1996 - 05/1997 Trường Trung học Giao thông vận tải khu vực I Tổ trưởng tổ vật tư xe máy
02/1997-06/1997 Trường Cao đẳng GTVT Phó trưởng phòng Quản trị - đời sống thiết bị
06/1997 - 07/2011 Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Cao đẳng GTVT Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, phó bí thư chi bộ phòng, tổ trưởng Công đoàn phòng
08/2011- nay Phòng Hành chính - Quản trị trường Đại học Công nghệ GTV Phó trưởng phòng, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Công đoàn phòng

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm