Thứ Năm ,Tháng Năm 24, 2018

Giảng viên: Hoàng Quyết Chiến - Khoa Cơ sở kỹ thuật

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Hoàng Quyết Chiến
Thạc sĩ
12/03/1988
Nam
Hà Nội
54 Triều Khúc - P. Thanh Xuân Nam - Q. Thanh Xuân
Chưa có thông tin
chienhq@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Đại học Giao thông vận tải
Cơ khí ô tô
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật Cơ khí động lực
2014
Học viện Kỹ thuật quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên ĐH, CĐ

Quá trình công tác chuyên môn

11/2011 đến nay Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu, khoa Cơ sở kỹ thuật, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Matlab-simulink xây dựng mô hình 1/4 hệ thống treo ô tô 2014 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Xây dựng ứng dụng Android hỗ trợ học tập môn học Cơ học cơ sở 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Giáo trình Sức bền vật liệu 2016 NXB Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm