Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Hoàng Thế Phương - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Hoàng Thế Phương
Thạc sỹ
12/01/1988
Nam
Hải Dương
H1.403
0936681908
phuonght013@gmail.com
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Điện tử viễn thông
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật Cơ điện tử
2015
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà thông minh

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B1
Tiếng Nhật
N4

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

2011-2013 Công ty TNHH Nissan Techno Vietnam Đo dung lượng code và test chức năng code của ô tô NISSAN
2013-nay Bộ môn Điện tử viễn thông, khoa Công nghệ thông tin Giảng dạy, Nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Thiết kế mô hình xe ô tô tự hành phục vụ thí nghiệm trong hệ thống giao thông thông minh ITS 2011 Cấp Trường Cán bộ nghiên cứu
2 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo tàu lặn ứng dụng trong công tác khảo sát, kiểm tra công trình giao thông dưới nước, mã số DT134024 2015 Cấp Bộ Cán bộ nghiên cứu
3 Nghiên cứu, chế tạo mô hình hệ thống giao thông thông minh trên đường cao tốc phục vụ công tác đào tạo trong các trường ngành Giao thông vận tải, mã số DT144037 2016 Cấp Bộ Thư ký đề tài
4 Xác định tần số dao động của hệ thống cơ điện tử sử dụng MEMS gia tốc 201x Cấp Trường Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà thông minh 2015 Tạp chí cơ khí Việt Nam, số 10/2015

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm