Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Hoàng Thị Thúy - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Hoàng Thị Thúy
Thac sỹ
06/07/1985
Nữ
Hà Nội
54, triều khúc, thanh xuân, Hà nội
0906188627
thuyht@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

chính quy
Đại học Vinh
Điện tử viễn thông
Viet Nam
2008
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

ky thuật điện tử
2011
đại học giao Thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tieng anh
B

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2008-nay Đại học công nghệ giao Thông vận tải Hà nội giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghien cứu Ứng dụng các bài thí nghiệm Của phòng thí nghiệm điện- điện tử Và kế hoạch triển khai 2011 Cấp Trường Giáo viên tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm