Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Hoàng Văn Chung - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Hoàng Văn Chung
Th.s
14/07/1970
Nam
X Đồng Lương, H Cẩm Khê, T Phú Thọ
P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
0914389044
chunghv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

TC
Đại Học GTVT
Xây dựng Đường Bộ
VN
2003
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng Đường giao thông & Đường thành phố
2014
Đại học GTVT
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trình độ B

4. Chứng chỉ:

Tin học, Nghiệp vụ giáo dục đại học

Quá trình công tác chuyên môn

1992-2004 Công ty Quản lý và xây dựng Đường bộ II- Yên Bái Cán bộ kỹ thuật
2004- nay Trường đại học công Nghệ GTVT Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm